AMA

Senaste utgåvorna

MER Hus 14 - Mät och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten

MER Hus 14

"MER Hus 14" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och är anpassad till AMA Hus 14. Denna utgåva av "MER Hus 14" innebär en harmonisering med MER Anläggning 13...

Pris: 2 990 kr + moms

AMA AF 12 English edition

AMA AF 12. Engelsk utgåva

"Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" är en översättning till engelska av AMA AF 12...

Pris: 2 990 kr + moms

maleriarbeten_sartryck_ur_ama_hus_14_650_6361334

Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14

"Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14" är ett särtryck ur AMA Hus 14 har tagits fram på initiativ av och i samarbete med Målaremästarnas Riksförening. "Måleriarbeten...

Pris: 1 190 kr + moms

ama_hus_14_6361331

AMA Hus 14

AMA Hus är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 14 är en revidering av AMA Hus 11...

Pris: 2 990 kr + moms

ra_hus_14_6361332

RA Hus 14

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 14 är en revidering av RA Hus 11...

Pris: 2 990 kr + moms

motiv_mer_650_6361801

Motiv MER

Motiv MER är riktad till alla som arbetar med MER Mät- och ersättningsregler som verktyg. Reglerna i MER är relativt kortfattande och inte så "berättande" men här får du mera kött på benen...

Pris: 2 290 kr + moms

AMA Anläggning 13. Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten

AMA Anläggning 13

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år...

Pris: 2 990 kr + moms

ra_anlaggning_13_6361218

RA Anläggning 13

RA Anläggning innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i nya versioner vart tredje år. "RA Anläggning 13" är en revidering av RA Anläggning 10...

Pris: 2 990 kr + moms

mer_anlaggning_13_650_6361219

MER Anläggning 13

"MER Anläggning 13" innehåller Mät- och Ersättningsregler för anläggningsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 13...

Pris: 2 990 kr + moms

motiv_ama_af_12_650_6361105

Motiv AMA AF 12

Motiv till AMA AF 12 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 12...

Pris: 2 290 kr + moms

ama_af_12_650_6361104

AMA AF 12

AMA AF är Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA AF 12 är en genomgående revidering av AMA AF 07 Några viktiga nyheter i AMA AF 12: - nya koder, rubriker och texter ...

Pris: 2 990 kr + moms

ama_el_12_650_6361621

AMA EL 12

AMA EL är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivning och vid utförande av elektriska arbeten. AMA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA EL 12 är en revidering av AMA EL 09...

Pris: 2 990 kr + moms

ra_el_12_650_6361622

RA EL 12

RA EL innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för elektriska arbeten. RA EL ges ut i nya versioner vart tredje år. RA EL 12 är en revidering av RA EL 09...

Pris: 2 990 kr + moms

ama_vvs_kyl_12_650_6361421

AMA VVS & Kyl 12

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten. AMA VVS & Kyl ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA VVS & Kyl 12 är en revidering av AMA VVS och Kyl 09...

Pris: 2 990 kr + moms

ra_vvs_ky_12_650_6361422

RA VVS & Kyl 12

RA VVS & Kyl innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten. RA VVS & Kyl ges ut i nya versioner vart tredje år. RA VVS & Kyl 12 är en revidering av RA VVS och Kyl 09...

Pris: 2 990 kr + moms

ama_hus_11_650_6361321

AMA Hus 11

AMA Hus är ett referensverk att använda vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 11 är en revidering av AMA hus 08...

Pris: 2 990 kr + moms

ra_hus_11_650_6361322

RA Hus 11

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 11 är en revidering av RA Hus 08...

Pris: 2 990 kr + moms

mer_hus_11_650_6361323

MER Hus 11

"MER Hus 11" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Hus 11 och RA Hus 11. Denna utgåva av "MER Hus 11" innebär en harmonisering med MER Anläggning...

Pris: 2 990 kr + moms

maleriarbeten_6361324

Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 11

"Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 11" är ett särtryck ur AMA Hus 11 har tagits fram på initiativ av och i samarbete med Målaremästarnas Riksförening. "Måleriarbeten...

Pris: 1 190 kr + moms

1280x800_ama_gen

AMA i mobilen, läsplattan och datorn

Med ett abonnemang på AMA online får du ett modernt och effektivt arbetsverktyg för olika enheter.

1280x800_ama_prem

AMA premium

Jag vill kunna samarbeta med kollegor i AMA och få ta del av tekniska beskrivningar.

Läs mer

Pris: kr/år

(Ord. Pris: kr/år)

Pris: kr/år