Här följer 10 steg för att snabbt komma igång med verktyget och skapa din första beskrivning

Om verktyget

Med AMA Beskrivningsverktyg kan du på ett enkelt sätt använda BSAB:s koder i egna föreskrifter och anvisningar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt. Du får samtliga fackområdens kodstruktur och kan enkelt infoga koderna och försäkra dig om att de placeras enligt BSAB-strukturen, oavsett i vilken ordning de infogas.