I en värld där det ska sparas pengar och byggas kostnadseffektivt är det häpnadsväckande att byggbranschen kastar bort flera miljarder kronor om året, helt i onödan. Det är bristande kommunikation som gör att byggprojekten blir 13 procent dyrare än nödvändigt. Med dagens byggvolym innebär det en kostnad på omkring 40 miljarder kronor.

Första undersökningen 2007

År 2007 tog Svensk Byggtjänst på sig den undersökande hatten och valde att syna kommunikationen vid byggprojekt i sömmarna. Resultatet visade att 240 företag i byggsektorn över hela landet bedömde att det skulle gå att minska kostnaderna med 13 procent om beskrivningar och annan information fungerade som det ska. Då motsvarade det en kostnad på 22 miljarder.

Ingen förändring 7 år senare

År 2014 valde man att göra en uppdaterad undersökning tillsammans med marknadsanalysföretaget Industrifakta. Återigen fick 240 företag svara på frågor i telefonintervjuer om kommunikation. Resultatet var slående. Ingenting hade hänt sedan 2007. Däremot motsvarade 13 procent av 2014 års byggvolym jättesumman 32 miljarder kronor.

 

40 miljarder eller två broar till Öresund

Med dagens byggvolym har vi kommit upp i en kostnad av 40 miljarder. Det skulle kunna räcka till två broar till Öresund, tre Karolinska universitetssjukhus eller 20 stycken finlandsfärjor.

Vad är det som brister?

Det största problemet som framkommer i undersökningen är att anbud och andra handlingar är otydliga, och att olika aktörer får olika information. Sådana kommunikationsmissar ger merkostnader när tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten blir nödvändiga.

Vilken yrkesgrupp sparar mest?

Det finns skillnader mellan vilka som har mest att tjäna på förbättrad kommunikation. Byggherrarna och byggentreprenörerna nämns av de intervjuade i 76 % respektive 51 % av fallen som de med störst möjligheter att förbättra lönsamheten. ”Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst”, säger Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst.

 

Bättre underlag, handlingar och information

Problemet med kommunikationen kvarstår. Det finns stora förbättringsmöjligheter och pengar att spara, eller chans att få loss pengar till att bygga mer. Men signalen är lika tydlig idag som 2007. Det behövs bättre anbudsunderlag och bygghandlingar plus en tydligare informationsöverföring.

Läs rapporten i sin helhet här.