Flygplanens framtid debatteras flitigt i klimatpolitiken. Trots att flyget är en stor klimatbov väljer många att flyga allt oftare. Att minimera flygplanens klimatpåverkan blir en av de viktigaste frågorna för att nå det allt mer avlägsna tvågradersmålet om global uppvärmning. Det blir också minst lika angeläget att vi bygger flygplatser ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi flyger allt oftare

När fler väljer att flyga blir också infrastrukturen kring flygen en större belastning för klimatet. Det går till exempel åt mer energi för att tillgodose terminalernas behov, det behövs fler transporter och större logistik. Men det finns klimatåtgärder att göra och goda exempel.

1. Boston Logan International Airport, USA

Boston Logan International var den första flygplatsen att certifieras enligt LEED Green Building US, vilket blivit ett starkt rättesnöre för hela sektorn. Golv- och takytan i terminal A är designad för att ta vara på byggnadens värme och på toaletterna har man installerat ett system som sparar vatten.

En av flygplatsens landningsbanor har fått en ny klimatvänlig asfalt som är lättare att värma upp och beräknas reducera koldioxidutsläpp med 2000t. Flygplatsen använder också vindkraft för att alstra energi.

Biljetthallen i terminal A, Boston Logan International Airport. Foto: Alan Myles

2. Galápagos Ecological Airport, Galápagosöarna

På Galápagos finns världens första helt ”gröna” flygplats. Den byggdes år 2012 och drivs helt av sol- och vindenergi. 65 procent av energin kommer från vindkraft och 35 procent från solpaneler.

Mycket av materialen, 80 procent, som krävdes för att bygga flygplatsens infrastruktur kommer från förnyelse- och återanvändbara material. Flygplatsen har också ett utvecklat vattenförsörjningssystem som destillerar, återanvänder och renar havsvatten och pumpar ut vattnet till terminalerna.

Galápagos Ecological Airport, världens grönaste flygplats. Foto: Shutterstock

3. Oslo Airport, Norge

I april 2017 öppnade den nya utbyggda delen av Oslo flygplats. Energieffektivitet har varit ledord för designen. Återvunnen stål och betong blandad med vulkanaska och trä från skogen har använts för att bygga flygplatsens stomme.

Men det mest häpnadsväckande måste nog ändå vara att flygplatsen samlar och sparar snö från landningsbanorna och använder som kylmedel under varma sommarmånader.

Oslo Airport satsar på hållbarhet i den nya utbyggnaden. Foto: Shutterstock

4. Stockholm Arlanda Airport, Sverige

År 2009 blev Arlanda Europas första klimatneutrala flygplats. Hårda miljöregler styr hela Arlandas verksamhet mot tydliga koldioxidutsläppsmål. Biobränsle används för att spara elektricitet när flygplatsen ska värmas upp.

Även Arlanda använder ett avancerat vattensystem som förser bland annat flygplatsens luftkonditionering med naturligt vatten. Genom att installera lågenergilampor och andra åtgärder har Arlanda minskat energianvändningen med nästan en tredjedel.

Arlanda är Europas första klimatneutrala flygplats. Foto: Shutterstock

5. Singapore Changi Airport, Singapore

De två senast byggda terminalerna på Singapore Airport är gjorda för att möta omvärldens nya krav på hållbarhet. Stora takfönster släpper in naturligt ljus och ett överflöd av växter tillsammans med genomtänkt luftkonditionering höjer standarden på luftkvalitén.

Den senast byggda terminalen har en stor naturvägg där över 20 tusen växtsorter ska verka för bättre luftkvalité och behagligare inomhusmiljö.

Singapore Changi Airport möter kraven för hållbarhet. Foto: Shutterstock