AMA i byggprocessen: bygghandlingar

I ett byggprojekt behövs en rad olika handlingar för att fastställa vad som förväntas av byggprojektet och vem som har vilket ansvar. Tydliga handlingar gör att byggprocessen blir smidigare. Här tittar vi på hur bygghandlingar blir till och vilka underlag de innehåller.