Vad behöver jag kunna för att göra en teknisk beskrivning?

För att göra en teknisk beskrivning behöver du ha god kunskap om ditt fackområde. Du behöver också ha en god kännedom om AMA och de regler som gäller för beskrivningar i anslutning till AMA. För att nå ett bra resultat med beskrivningen är viktigt att du har god kännedom om projektet som helhet genom att du har tillgång till alla handlingar inom ditt fackområde samt delar av övriga handlingar i projektet.

En teknisk beskrivning kräver preciseringar som kan vara av en annan typ än den som finns på ritningarna och därför behöver du som är beskrivningsförfattare ha allmän kunskap om konstruktioner och material i kombination med djupare kunskaper inom vissa områden. Är det stora eller tekniskt komplicerade projekt är det ofta nödvändigt att flera specialister samverkar med beskrivningen. Respektive specialist göra ofta ritningar och beskrivningar inom sitt fackområde.

Indelningen av ritningar är också beroende av en tydlig gränsdragning. Hela gruppen av projektörer måste ha dessa förutsättningar klarlagda innan det går att fatta beslut om hur man lägger upp arbetet.

Inom mark- och anläggningssektorn uppdelas ofta beskrivningarna så här:

 • Väg, plan-, bro- och betongkonstruktioner
 • Vatten och avlopp
 • Trädgårds- och landskapsplanering

Inom husbyggnad behövs ofta specialister inom:

 • Plåtarbeten
 • Målning
 • Storkök
 • Inredning

För installationer delas arbetet upp efter installationssystemen:

 • Värme och sanitet
 • Luftbehandling
 • Kyla
 • Elkraftförsörjning
 • Belysning
 • Hissar
 • Tele
 • Styr- och reglerteknik

Jobbar du med beskrivningar behöver du också information om byggvaror i form av produktbeskrivningar och tekniska data. Det finns tillverkare som har tagit fram egna beskrivningsexempel i anslutning till AMA och andra tillverkare har även teknisk expertis som kan ge rådgivning.

Rollen som beskrivningsförfattare

 • Du måste basera ditt arbete på fakta och rätt förutsättningar.
 • Du ska inte vara ensam i arbetet. Att ta fram en teknisk beskrivning är ett lagarbete. Alla i projektteamet måste samarbeta och bidra med sina kunskaper.
 • Du måste se till att handlingarna är samordnade. Ritningar och beskrivning hänger ihop som ler och långhalm.
 • Det är inte du personligen som står ansvarig för dokumentet, ansvaret är företagets

Mer om hur du gör en teknisk beskrivning kan du läsa i Beskrivningshandboken.