Därför är AMA ett viktigt verktyg för dig i Byggsverige

Det är en stor fördel att använda AMA under byggprocessen. De administrativa föreskrifterna och den tekniska beskrivningen är en del av de handlingar som ligger till grund för upphandling och produktion av olika byggprojekt.

Genom att utföra beskrivningen enligt AMA blir strukturen lika från ett projekt till ett annat. Strukturen är lika för alla fackområden vilket är viktigt då koder och rubriker kan behöva hämtas från andra teknikområden i beskrivningen.

En stor fördel med den gemensamma strukturen är att användaren känner igen sig och vet var olika uppgifter finns redovisade. Om den person som skapar beskrivningen inte följer de regler som beskrivningar som ansluter till AMA förväntas följa kan det leda till problem. Till exempel om uppgifter redovisas på fel ställe kan det innebära att en underentreprenör inte får relevant information, vilket senare leder till kostnader för åtgärder och tvist om vem som är ansvarig.

En teknisk beskrivning har relevans och påverkan genom hela byggprocessen och efterföljande förvaltning. Beskrivningen kan ingå i de relationshandlingar som finns för förvaltningsskedet. De kan även användas för ta fram drift- och underhållsinstruktioner.

AMA är ett hjälpmedel som är unikt eftersom det förenklar och minimerar bygghandlingarna genom att fulltextbeskrivningar inte behöver användas. En given kod och rubrik från AMA i handlingen innehåller bara text som kompletterar eller ändrar innehållet i referensverket. Finns det ingen text vet en erfaren entreprenör direkt vad som gäller.

AMA är främst framtagen för utförandeentreprenader.

Nyttan med AMA

  • Aktuella beprövade lösningar för utförande och material.
  • AMA står för överföring av information mellan projektering och produktion
  • Innehållet i AMA har utvecklats under många år och står för god byggpraxis.