device_af

De administrativa föreskrifterna

AMA AF (Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) är referensverket för entreprenadens administrativa krav. Du använder den för att upprätta de administrativa föreskrifterna i en entreprenad. Dessa upprättas i anslutning till AMA AF enligt samma metod som beskrivningar i anslutning till de tekniska delarna i AMA.

AMA AF är gemensam för alla fackområden i AMA men varje entreprenad bör upphandlas med separata administrativa föreskrifter. Texterna i AMA AF är utformade för att underlätta det.

I AMA AF finns en stark koppling till de allmänna bestämmelserna, vilka omfattas av AB 04 för utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader. Entreprenadföreskrifterna i AMA AF är uppdelade i parallellställda avsnitt för att skillnaden i krav mellan entreprenadformerna lättare ska kunna särskiljas.

De administrativa föreskrifterna för en utförandeentreprenad innehåller normalt

  • Företags- och personuppgifter om byggherre, beställare och projektörer samt en orientering om projektet – med referens till koder och rubriker under AFA Allmän orientering
  • Vad som gäller kring upphandlingen – med referens till koder och rubriker under AFB Upphandlingsföreskrifter
  • Särskilda entreprenadföreskrifter kopplade till AB 04 – med referens till koder och rubriker under AFC Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad
  • Allmänna arbeten och hjälpmedel (kring etablering av arbetsplats, tillfällig el- och va-försörjning och liknande) – med referens till koder och rubriker under AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel

De administrativa föreskrifterna för en totalentreprenad innehåller i stället entreprenadföreskrifter med koppling till ABT 06 och upprättas med referens till koder och rubriker under AFD Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad.

Enligt den s k rangordningslistan i AB 04 kap 1 § 3 gäller de administrativa föreskrifterna före beskrivningarna. Enligt bestämmelserna i ABT 06 kap 1 § 3 gäller en speciell ordning.

Om du vill veta mer om motiv och förklaringar till innehållet i AMA AF 12 hänvisar vi till Motiv AMA AF 12 som finns i tjänsten AMA Premium, som tryckt bok och e-bok.