Hur kan vi bygga hållbart och brandsäkert?

Brandsäkerhetsfrågor är en del av samhällets hållbara utveckling säger Lisa Björk, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.