Hur ska vi jobbar för ökad arbetssäkerhet?

Hur kan vi kombinera ett högt byggtempo med en trygg arbetsmiljö. Christina Lindbäck , hållbarhetschef på NCC, berättar hur NCC arbetar med att förbättra arbetssäkerheten.