AMA Beskrivningsverktyg - en överblick

Gör beskrivningsarbetet enklare och effektivare

Allmänt

 • Aktuella förslagstexter att utgå ifrån (kräver AMA Online)
 • Tillgång till verktyget från vilken dator som helst
 • Funkar med både pc och mac
 • Alla i teamet kan jobba i samma beskrivning genom hela processen
 • Mallar för att samla företagets kunnande och säkra ett gemensamt arbetssätt
 • Tillgång till kvalitetssäkrade branschmallar
 • Koder och rubriker placeras alltid i rätt ordning
 • Du kan skapa egna projektspecifika koder
 • Filerna sparas i Svensk Byggtjänsts moln

Navet

 

Ger dig överblick över det du äger, har rätt att jobba med och har rätt att läsa

Funktioner:

 • skapa/kopiera/radera
 • dela ut och ändra rättigheter

 

Två arbetslägen

Navigatorläge

 • Hantera och överblicka kod- och rubrikstrukturer
 • Välja och infoga koder och rubriker
 • Infoga Svensk Byggtjänsts förslagstexter (AMA-licens)
 • Infoga malltexter

 

Dokumentläge

Hantera och överblicka beskrivningen

 • skriva in och redigera/formatera text
 • lägga in och hantera mängdrader
 • infoga Svensk Byggtjänsts förslagstexter

Inspirationsvy

 • Texter som hjälper dig Relaterade texter – licens på AMA
 • Hjälp att arbeta effektivt - AMA, RA, MER eller AMA-NYTT.
 • Förslagstext – licens på AMA Förslag på skrivning från Svensk Byggtjänst. Vissa koder har förslagstexter, andra inte. Du kan infoga förslagstexten härifrån.

Översikt Innehållsförteckning

Visar vilka koder som lagts in i beskrivningen

 • lätt att navigera i beskrivningen
 • grönmarkering där redigering pågår
 • möjlighet att filtrera på koder

Kommentera

Kommentera hela besrkivningen eller enskilda koder.

Export

När du vill dela i traditionell form

 • Skapar en Word eller Excelfil
 • För att distribuera beskrivningar till andra som inte har verktyget

 

Mallar

Gör en företagsmall

 • av den bästa beskrivningen
 • för en typ av projekt
 • för en viss beställare

Använd branschmallar

 • branschorganisationer och Svensk Byggtjänst i samarbete
 • kunskap och erfarenheter
 • kvalitetssäkrade underlag
 • mervärde utöver AMA

 

Online-hjälp

 • Klicka på frågetecknet för att öppna online-hjälpen
 • Nyheter efter större förändringar
 • Enkel kom-igång
 • Avsnitt för varje funktionalitet
 • Känner av var du befinner dig