Start för AMA Hus 18

Nu har projektet med uppdatering av AMA Hus påbörjats. Projektet handlar om att anpassa befintliga krav- och rådstexter till vad som hänt sedan publicering av AMA Hus 14. Precis som tidigare råder försiktighetsprincipen när det gäller att komplettera med ny teknik. AMA:s krav ska bestå av lösningar som använts under lång tid, i stor omfattning och utan problem.

amahus18-proejktgrupp

Arbetet

Arbetet är upplagt så att fram till årsskiftet 2016/2017 har en grupp av utredare i uppdrag att gå igenom texterna och föreslå förändringar utifrån ändringar med AMA-nytt och annat. Det kan handla om ny teknik eller nya material som kommit in på den svenska marknaden eller en anpassning efter nya branschregler, standarder eller dylikt. Texterna bearbetas sedan av AMA-redaktionen för att därefter ges ut som remiss till hela branschen under tiden maj-augusti 2017. Inkomna remissynpunkter kommer att sammanställas och beaktas under hösten 2017. Den nya publikationen AMA Hus 18 kommer att vara färdig i början av 2018. I projektet kommer särskilt fokus ges på miljö och fukt.

Referensgrupp

Till projektet finns även en referensgrupp som bevakar, stöttar och vägleder i frågor som dyker upp. I denna grupp finns representation från beställare, entreprenörer, konsulter och branschorganisationer.

Utredarna

Gruppen är sammansatt med projektledning och administration från Svensk Byggtjänst och därtill 27 utredare som valts efter den kompetens som behövs för respektive kapitel. Utredarna har en god branschkännedom och stort kontaktnät vilket är en förutsättning för att kunna utforma rätt krav på utförande som branschen kan enas om.

Utredare AMA Hus 18

 

Namn

Martin Steno
Hans Holm
Johan Vium Andersson
Mikael Hallgren
Lars Johansson
Michael Åhström
Per-Olof Carlson
Jörgen Häll
Ove Lagerqvist
Holger Gross
Henrik Carlsson
Sven Strandberg
Torbjörn Osterling
Lars Bispgård
Niklas Olars
Alf Karlsson
Fredrik Hagström
Tomas Thulin
Jon Herrdahl
Håkan Forsberg
Lars-Göran Johansson
Britt-Inger Johansson
Björn Weslien
Johan Olofsson
Jan-Inge Bengtsson
Fredrik Rundgren
Annika Almqvist

Ansvarsområde

Rådgivande text i RA Hus 18 kapitel 01.S
Toleranser, mätning, förarbeten, kontroll

Platsgjuten betong
Betongelement
Murverk och puts
Glaselement
Skivor av glas
Stål och stålelement
Trä och träelement
Isolervaror
Tätskikt
Plåt och taksäkerhet

Byggskivor
Målning

Beklädnader och beläggningar

Beläggningar av massa
Sakvaror
Inredning
Storkök
Fogtätning
Fästdon

Standard