Varför brister det ofta i de allmänna föreskrifterna i ett projekt?

Anbudsgivaren lämnar anbud på det beställaren frågar på, inte det som borde ingå. "Ingen är betjänt av dåliga handlingar"