Är kontorets framtid i fara?

Coronapandemin har resulterat i ekande kontorslokaler och folktomma gator. För många har arbetsplatsen flyttat hem till köksbordet och den närmsta kontakten med kollegor har skett via digitala mötesverktyg. Kommer vardagen och arbetslivet fortsätta i samma spår som det senaste halvåret eller kommer kontoren vara fullbelastade snart igen? 

En stor fråga de senaste månaderna har varit kontorens framtid efter att hemmajobb fått sitt stora genombrott under pandemin. Tanken har för många varit att gå tillbaka till sitt arbete så snart det är möjligt, men verkligheten har varit en annan. Kan det fysiska kontorets tid vara förbi? Marco Checchi är inredningsarkitekt och grundare till Studio Stockholm Arkitektur där fokus ligger på att rita och utveckla kontorsmiljöer.

– Vi kommer se effekter av pandemin på hela kontorsmarknaden men jag vill understryka att kontoret inte är på utdöende. Vi har fortfarande ett enormt behov av att träffa människor och då behövs fysiska mötesplatser.

Kontor har positiv inverkan

Det finns vissa ekonomiska vinningar för företag att slippa betala dyra månadshyror men kontor har även en positiv inverkan på medarbetarna. En bra kontorsmiljö med hög trivsel skapar produktivitet och lönsamhet.

– Den största förändringen inom kontorets utveckling som vi sett de senaste åren är att kontoret som plats har direkt påverkan på företagets effektivitet vilket i slutändan visar sig på sista raden i årsbokslutet. Det är så starkt kopplat idag hur effektiva medarbetarna kan vara kopplat till lokalen som verktyg, menar Marco.

Det nya kontorslandskapet

Marco Checchi, inredningsarkitektÄven om många förlänger distansarbetet ett tag framöver så kommer kontoren att behöva utformas för att minska ytterligare en kommande smittspridning. Distansering till kollegor och olika rumsmöjligheter men även ventilationssystem och materialval behöver ses över för att göra det fysiska rummet så säkert som möjligt.

– Corona har fött ett beteende och vi kommer fortsätta hålla avstånd vilket gör att vi måste designa lokalerna utifrån medarbetarnas behov. Vi behöver skapa större variation med fler avgränsade rum, berättar Marco Checchi.

Fram till idag har kontorslokaler utformats utifrån gamla normer och begrepp menar Marco. Ett exempel är hissen och dess utformning.

– Att åka hiss idag är förenat med potentiell smittspridning. Bara genom att trycka med fingret på våningen man ska till har man beröring med metallyta där bakterier trivs. Varför kan man inte göra samma sak fast med foten för att undvika bakterieytor?

Även ventilationssystem kan förbättras en hel del.

– Nu delar man samma ventilationssystem över en och samma kontorsbyggnad men vi kommer se ett större krav på att ha fler separerade system. Det är lättare att kontrollera oss själva och hur vi agerar med varandra än påverka att andra inte kommer smittade till jobbet, förklarar Marco.

Hur ser kontoret ut 2022?

– Jag tror inte vi kommer se några markanta skillnader förutom fler isolerade rum och platser där man kan minska den fysiska närheten. Sedan kommer fler företag frångå det stora huvudkontoret där alla medarbetare sitter på en och samma plats. Det kommer till exempel bli mer populärt att erbjuda kontorshubbar på olika sidor av stan för att underlätta livspusslet för sina anställda. Det gör även att färre slipper hoppa på tunnelbanan eftersom de har närmre till en hubb än huvudkontoret vilket i sin tur kan minska smittspridningen, säger Marco Checchi.