Beskrivningar och förfrågningsunderlag

Beskrivningar fyller en viktig roll i byggprocessen, bland annat som dokumentation och anbudsunderlag. Om olika aktörer uppfattar information på olika sätt och det blir missförstånd i åtaganden mellan beställare och entreprenör, kan det leda till störningar och dyra tilläggsarbeten. ”Om förfrågningsunderlaget är otydligt, bäddar det för tvister och diskussioner om mätarbeten”, säger Mats Werner, expert på byggbeskrivningar.

Läs mer och beställ Beskrivningshandboken

 

Inte helt lätt att upprätta föreskrifter

Det sker en generationsväxling i byggbranschen, många fyrtiotalister går i pension och en ny generation samhällsbyggare är på väg att ta över. Att upprätta tekniska och administrativa föreskrifter är inte helt enkelt. På grund av tidsbrist har många unga inte fått en tillräckligt noga genomgång i att upprätta beskrivningar och underlag. ”Att få med all dokumentation utan att tappa kontrollen är en utmaning, när det samtidigt är fullt upp med att få saker att fungera i praktiken”, berättar en byggingenjör vi pratat med.

Undvik sidodokument

Mats Werner berättar om vikten av att upprätta tydliga förfrågningsunderlag, han menar att tekniska beskrivningar, administrativa beskrivningar och ritningar ska täcka in all information som krävs. ”Man ska inte hålla på och skapa sidodokument för miljökrav osv, utan arbeta in dem kraven i handlingarna, antingen i de administrativa eller de tekniska”, säger han.

Beskrivningshandboken

Olle Thåström har en bakgrund som byggkonsult. Han har skrivit boken Beskrivningshandboken, ett hjälpmedel för dig som skriver förfrågningsunderlag. Boken ger en introduktion till AMA och går grundligt in på hur man rent tekniskt upprättar tekniska föreskrifter, mängdförteckningar och administrativa föreskrifter. ”Hjälp, har fått i uppdrag att ansvara för den tekniska beskrivningen i ett projekt. Har aldrig gjort det förr och Sven som brukade göra beskrivningarna har gått i pension. Nu spelar han hellre boule än sitter inne på kontor.”, så beskriver författaren Olle Thåström en någon tillspetsad men vanlig situation på många företag. I det läget kan Beskrivningshandboken komma in som en guide, säger han.

Läs mer och beställ Beskrivningshandboken