Sverige bygger i rekordtakt. Storstadsregionerna har inte byggt i den här hastigheten sedan 60 och 70-talens miljonprogram. Bostadsbristen har drivit upp behovet av bostäder och gör byggbar mark glödhet. Men hur fungerar bostadsbyggande och hur ser efterfrågan egentligen ut? Vi pratade med Gunnar Jensen på exploateringskontoret, Stockholm stad.

Politiken bestämmer

Ungefär 70 procent av marken inom kommungränsen ägs av staden. Exploateringskontorets uppdrag går ut på att förvalta, utveckla och exploatera stadens mark. Varje år ska Exploateringskontoret markanvisa för ett visst antal lägenheter.

– Det är politikerna som sätter en ram för hur många bostäder som ska byggas. I år är målet satt till 8 500 bostäder i Stockholm, säger Gunnar Jensen.

Markanvisa för bostadsrätter

Exploateringskontoret kan markanvisa på två sätt. Det ena är för bostadsrätter. Då säljer Stockholm stad marken till marknadspris, för att inte låta vinsten på marken hamna hos byggbolagen eller bostadsköparen, utan istället tillfalla staden. Eftersom byggbar mark är eftertraktad blir markpriset ofta väldigt högt.

Eller för hyresrätter

Det andra sättet att markanvisa är för hyresrätter via till exempel tomträttsupplåtelse. Då är markpriset kraftigt subventionerat.

– Man kan säga att det är Stockholms stads verktyg för att möjliggöra att det byggs även hyresrätter, säger Gunnar Jensen.

Hur kan man bygga för dem som inte har råd?

Nybyggda hus är alltid dyrare än hus i det befintliga beståndet. Det är markprisets värdeökning som höjer värdet på ett hus.

– Det är som mäklarna brukar säga läge, läge, läge, säger Gunnar Jensen.

För att få ner priset på bostäder gäller det att byggbolagen bygger billigare typer av boenden eller lyckas effektivisera sina byggprocesser så att inte slutpriset inte blir så högt. Att möjliggöra flyttkedjor som friställer billiga lägenheter är också ett annat alternativ, men då handlar det om politiska beslut och åtgärder.

Bygg gärna men inte här

Generellt möter nybyggen kritik från de som redan bor i området. Varför måste man bygga just här? På Stockholm stad jobbar man med att tidigt informera om sina byggplaner och öppnar för medborgardialog för att mildra opinionen.

– Det kommer alltid finnas protester i olika hög grad men det bästa vi kan göra är att förklara bilden och behoven. Men jag tycker det finns en större förståelse för nybyggen idag än för 10 år sedan, säger Gunnar Jensen.

Mättad marknad?

Det pratas mycket om bostadsbrist och behovet av nya bostäder, men frågan är om efterfrågan verkligen möter priset på nya bostäder.

– De senaste 10-15 åren har vi sett hur priserna bara ökar. Man undrar ju om det kommer fortsätta eller om marknaden kommer stanna, men den kristallkulan har jag inte, säger Gunnar Jensen.