Fredriksberg

Nu är vi i Fredriksberg, väster om Ludvika i Dalarna. Här hände det grejer… på 1950-talet. Det rådde industriell guldålder och Fredriksbergs pappersbruk ingick i Helleforskoncernen. Ortens befolkning var cirka 2000 personer och ekonomin blomstrade.

Så kom det ödesdigra 60-talet med sjunkande konjunktur och ökad global konkurrens. Hellefors Bruk AB förvärvades av Billeruds och en mindre enhet som Fredriksberg var ett olönsamt investeringsprojekt. Sysselsättningen minskade redan 1964, ett landstingstvätteri öppnades för att skapa arbetstillfällen.

Pappersbruket la ner verksamheten tidigt 1970-tal och står idag tomt. En annan konsekvens av den låga sysselsättningen var en kraftig befolkningsminskning som ledde till att fastighetspriserna föll, det syns inte minst i det övergivna bostadsområdet Parkliden. Värdet på hyreshusen är i princip noll och år 2015 bodde ca 300 personer i Fredriksberg.

Parkliden står idag som ett monument över industrisamhällets fall.

Nedlagda fabriker (Fredriksbergs pappersbruk) i Annefors, Fredriksberg, år 2007. Foto: Succo
Foto: ©Mats Törnberg https://flic.kr/p/4yFby5
Foto: ©Mats Törnberg https://flic.kr/p/4yAL9p
Foto: ©Mats Törnberg https://flic.kr/p/4yAMUR
Foto: ©Mats Törnberg https://flic.kr/p/4yF9wo
En bit av taket har rasat in. Foto: Johan Antus
Foto: Johan Antus
Foto: Johan Antus
Foto: Johan Antus
Foto: Johan Antus
I kontrollrummet står en ensam stol kvar. Foto: Johan Antus
När satt någon här senast? Foto: Johan Antus
Det har börjat växa mossa och träd inomhus. Foto: Johan Antus
Stövlar och en arbetsjacka. Det enda som finns kvar i omklädningsrummet. Foto: Johan Antus