Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 handlar om vardagsarkitektur och är ett kulturellt bebyggelsearv. Boken är skriven av Cecilia Björk och Laila Reppen som beskriver de modeväxlingar och trendskiftningar som skett i arkitektur- och stadsplaneringen de senaste hundra åren. Författarna redogör för hur tidstypiska byggnadsdetaljer sett ut decennium för decennium. Fokus ligger främst på trapphus och lägenheters interiörer – varav de flesta från Stockholm.

”Saknas kunskap om detaljer”

Cecilia Björk beskriver ett omfattande researcharbete där hon och Laila Reppen tagit fram omkring 25 000 fotografier, besökt över 100 trapphus, 50 lägenheter och studerat ritningar på byggnader mellan 1880-1980 ur byggnadsnämndens arkiv.

– Vi ser att det saknas kunskap om detaljerna. Det gör att de tidstypiska dragen i vår byggda miljö försvinner successivt vid renoveringar och ombyggnationer. Det man inte vet kan man heller inte värna, säger Cecilia Björk.

Läs mer och beställ boken här

Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980

Byggnadsdetaljer avslöjar året

I boken beskriver författarna de stilväxlingar som skett de senaste hundra åren. Byggnadsdetaljerna har sett olika ut beroende på tidsperiod och rådande arkitekturstil. Genom att studera en ritning eller byggnadsdetalj går det i efterhand att avgöra vilket årtionde arkitekturen härstammar från.

Hissar och trapphus

Gathusen börjar få hissar och våra trapphus utsmyckas med dekorationsmålningar år 1910. Trapphusmålningarna görs av yrkesmålare eller konstnärer.

Bilder från boken "Tidstypiskt" av Cecilia Björk och Laila Reppen.

Fasadmaterial

Materialval i fasader har skiftat ordentligt genom åren. Efter andra världskriget blev spritputs en starkt växande trend och allt fler valde bort den traditionella slätputsen. Teglets storhetstid varade mellan år 1890-1920, men efter andra världskriget återkom teglet på bred front som fasadmaterial.

Bilder från boken "Tidstypiskt" av Cecilia Björk och Laila Reppen.

Utsmyckade portar

Detaljerade portar, husnummer, fönster och portvalv är stilideal på husen från 1900-talet.

Bilder från boken "Tidstypiskt" av Cecilia Björk och Laila Reppen.

Renoveringsboom och högre standard

De gamla 1880-tals husen hade mycket låg standard efter dagens mått. Det fanns varken varmvatten eller centralvärme och man hade utedass på innergården. På 50-60 talet renoverades husen och mynnade ut i bygget av miljonprogrammen. Syftet var att alla skulle få en högre levnadsstandard, som nu återspeglas i arkitekturen.

Läs mer om boken och beställ här