Det finns olika metoder för att mäta temperaturer och energianvändning. Med temperaturgivare går det att samla in värden i rummet. Givaren mäter var i rummet det är varmt eller kallt, sedan görs justeringar för att jämna ut temperaturen över hela rummet. Vid en jämn temperatur går det generellt att sänka värmen utan att rummet känns kallare. Dessutom är det bättre för byggnaden.

Ta betalt för förbrukad energi

Genom att mäta kan fastighetsägaren ta betalt för den el, värme eller det vatten som hushållet gjort av med. Men framför allt visar forskning att när den boende blir medveten om sin egen förbrukning, minskar den.

Ny teknik för mätdata

Ny teknik för mätdata

Men all inhämtad information då? Idag finns utvecklade lösningar för mätdata. EcoGuard är ett företag som har tagit fram en molntjänst som i realtid visar värmeflöden i rummet. En 3D-modell visar med färger var i rummet det är varmt eller kallt. Via en surfplatta eller i mobilen kan fastighetsvärden diskutera med den boende hur rummet mår och vilka åtgärder som bör tas.

Temperatur inomhus

Inomhustemperaturen är ofta ett hett ämne som kan skapa en kylig relation mellan fastighetsägaren och den boende. Vad är varmt och vad är kallt? Folkhälsomyndigheten har satt 18-20 grader som ett riktvärde för lägsta temperatur inomhus, beroende på hur man mäter.

Energieffektiviseringsdirektivet

Direktivet är EU:s riktlinjer för att medlemsländerna ska lycka sänka energianvändningen med 20 procent fram till år 2020. Sveriges riksdag har beslutat om fyra nya lagar och gjort ändringar i lagen för att genomföra direktivet. Bland annat har riksdagen infört nya krav på mätning av energiförbrukning i lägenheter om det är kostnadseffektivt. Boverket utreder också i vilka situationer det ska gå att kräva individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten – allt för att spara på vår energi.

Läs mer om temperaturmätning

Läs mer om EU:s klimatmål