Lika stort som Colosseum

Anläggningen MAX IV på ängskullarna i nordöstra Lund är lika stort som Colosseum i Rom. Hit väntas besök från 2000 forskare per år inom olika områden. För att lyckas med byggprojektets minst sagt speciella förutsättningar, bestämde alla inblandande parter: beställare, entreprenör, hyresgäst och underleverantörer att ingå i ett unikt samverkansprojekt.

MAX IV är lika stort som Colosseum. Foto: Perry Nordeng

Många utmaningar

Att bygga ett synkrotronljuslaboratorium ställer krav som ett normalt byggprojekt inte gör. Förutom storleken, en byggarbetsplatsyta på cirka 200 000 kvadratmeter som till slut blev en cirkelformad byggnad med en omkrets på 528 meter, behöver verksamhetens mål hela tiden stå i centrum. Ett synkrotronljuslaboratorium är till exempel väldigt vibrationskänsligt, så pass att byggprojektets vibrationskrav var ställda på nanometer nivå. Med E22s tunga trafik precis bredvid området var det ett krav som blev en stor utmaning men som det goda samarbetet kunde lösa.

Anläggningens linjäraccelerator. Foto: Kennet Ruona

Gemensamma mål

Beställaren av projektet ML4 och byggherren Peab förstod tidigt att nyckeln till ett lyckat projekt låg i samarbete. Tillsammans med alla inblandade parter satte man upp en gemensam organisationsstruktur för projektet med gemensamma mål. Alla aktörer delade lokaler och hade insyn i varandras ekonomiska böcker. Det fanns en kalkylkostnad och en målkostnad, med ett incitament som alla aktörer fick ta del av om man med gemensamma ansträngningar lyckades komma under målkostnaden.

Interiör. Foto: Madeleine Schoug

Bra för miljön

Projektet startade 2010 och lämnades över till MAX IV 2015. Nu pågår slutinstallation och driftsättning. Forskningen på MAX IV blir helt avgörande för att till exempel ta fram nya fossila bränslen och kan bli avgörande för vår miljö. Något som går i linje med hela byggprojektet som certifierats enligt miljöklasserna GreenBuilding, Miljöbyggnad Guld och BREEAM SE Outstanding.

MAX IV exteriör i skymning med ljuskonst. Foto: Leif Jansson

Partnering

Den här typen av samarbetsformer blir allt vanligare och kallas för partnering. Är det den gemensamma vägen vi måste gå för att lyckas med stora och komplicerade projekt?

Vill du veta mer om partnering? Läs mer och fördjupa dig här!