Hur ska vi bygga morgondagens städer? Med nya krav på att bygga hållbart och ekonomiskt behöver vi utveckla smarta lösningar, inte minst för att skapa miljöer där människor vill bo. Dataspel har visat sig vara ett bra sätt att synliggöra tankar och testa olika möjligheter.

Mina kvarter – ungdomars chans att påverka

Svensk Byggtjänst startade 2011 projektet Mina Kvarter som ett försök att låta ungdomar i miljonprogrammen få vara med och påverka upprustningen av sina områden. Om man vill skapa miljöer där människor vill bo, varför inte prata med människorna som ska bo där? Miljontals människor spelar Minecraft världen över och spelet används som ett pedagogiskt verktyg i skolor, därför blev det en naturlig mötesplats. ”Minecraft är tydligt och lätt att ta till sig. Idéerna kan konkretiseras direkt”, säger planarkitekt Christian Rydberg Åkesson, planarkitekt på planenheten i Nacka kommun.

Ett ”digitalt lego”

Minecraft är ett dataspel, ett slags ”digitalt lego” där man kan bygga modeller av byggnader och platser och sen enkelt möblera om eller bygga till. I workshops tillsammans med kommuner och bostadsbolag växte ungdomarnas tankar och idéer fram till konkreta tredimensionella modeller. Modellerna kan sen fungera som beslutsunderlag när deras kvarter ska renoveras.

I Minecraft byggs modeller av platser och byggnader

Konceptet växte

Projektet blev så pass lyckat att arbetet med Mina Kvarter blev större och användes på fler byggprojekt. Att få förslag ”levande” i naturliga miljöer visade sig vara ett bra sätt att engagera såväl barn, som ungdomar och vuxna i stadsutvecklingen. För att vidareutveckla Mina Kvarter började man komplettera med ett annat spel som även omfattar stadens infrastruktur: vägar, vatten, och försörjningssystem.

Fas 2 Cites:skylines

Cities:skyline är ett annat spel från speltillverkaren Paradox Interactive som blivit en global succé. Där går det att arbeta mer ingående med digitala kartor. Bland annat går det att använda GIS och CAD-modeller som underlag för att fördjupa stadsbilden. I spelet går det att testa lösningar för exempelvis vattenanvändning, bullernivåer, eller föroreningar.

Workshop: Norra Djurgårdsstaden

Den 23 januari 2016 genomfördes en workshop på Openlab vid KTH i Stockholm för att testa det nya dataspelet. I samråd med Stockholms stad byggde man upp Norra Djurgårdsstaden i spelet och bjöd in studenter, samhällsbyggare, forskare och engagerade medborgare. Huvudfrågan var ”hur kan trafiken i området bli så effektiv som möjligt?” Resultaten från den första workshopen blev flera intressanta idéer och förslag kring framtidens trafik, både på kort och lång sikt men framförallt spännande samtal mellan personer med vitt skilda kompetenser och bakgrunder.

Mina Kvarter planerar vidare

Under våren kommer arbetet med att utveckla och anpassa dataspelet Cities:Skyline fortsätta inom projektet Mina Kvarter. Dataspel har blivit en bra plattform för att bjuda in till samtal om stadsutveckling.