Vi blir allt fler som måste samsas om samma yta. Just nu pågår en av de största flyktingkatastroferna någonsin och bristen på bostäder för nyanlända är akut. Hur kan vi erbjuda dem ett hem och samtidigt ta till vara på behoven hos de som redan finns på bostadsmarknaden? Vi har tittat på ett förslag från SABO. Det kallas Kombohus Duo och låter nyanlända flyktingar få ett tillfälligt boende, som i framtiden kan fungera som bostad åt äldre människor.

Dyrt och kortsiktigt

Migrationsverket och många kommuner har idag svårt att ta hand om de nyanlända som kommer och förse dem med bostäder. Boendena blir ofta tillfälliga lösningar som visar sig vara både dyra, kortsiktiga och med dålig energiprestanda. En vanlig sådan tillfällig lösning har blivit att slussa runt människor på olika semesteranläggningar.

Migrationsverket har svårt att förse nyanlända med bostäder. Fotograf: Tomislav Stjepic

Bygga långsiktigt

Behovet av att bygga fler bostäder har varit stort länge, inte minst för äldre personer med särskilda behov. Ett av problemen är att fastighetsbolagen ofta har svårt att få ekonomisk lönsamhet i sådana byggprojekt.

Asylboende idag, trygghetsboende imorgon

Idén med Kombohus Duo går ut på att bygga bostäder som möter kraven både för asylboenden och äldreboenden. Under de första åren upplåts fastigheten till asylboenden till en lägre kostnad jämfört med dagens kortsiktiga lösningar. När sex år har gått omvandlas hyreskontraktet och asylboendet blir till ett trygghetsboende för äldre. På så sätt ska man undvika att husen blir tillfälliga lösningar som bara finns för att lösa den akuta boendesituationen i samband med flyktingkatastrofen.

JSBs koncept Care & Comfort ritat av Sydark.

Lönsamhet

För att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop är tanken att Migrationsverket är med och finansierar projektet under de första åren. Migrationsverket får alltså använda husen som asylboende för nyanlända flyktingar i sex års tid. Sedan tar fastighetsbolagen över kontrakten och fortsätter att hyra ut lägenheterna som trygghetsboende till äldre, där funktioner som ett trygghetsboende behöver redan existerar. Att migrationsverket går in och delfinansiera projektet möjliggör att bygga på ekonomiskt oattraktiva platser.

Ekonomiskt stöd

Modellen har fått ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. – Det intressanta med projektet är att de söker en hållbar lösning på en svår samhällsutmaning. Här förenar vi energieffektivitet, ekonomi och sociala aspekter istället för att ställa dem mot varandra, säger Mathias Normand, enhetschef på Energimyndigheten.

Är det ett förslag för framtidens boende?

Med modeller som planerar för framtiden kan boendeformer som den här lösa flyktingkriser och bostadskatastrofer. Vad tror du? Hur ska vi göra för att lyckas samsas på samma yta?