Sedan en tid finns en ny byggnad vid Finnkajen i Sundsvalls hamn. Huset har en invändig yta på 105 kvadratmeter och ligger på vattnet in till kanten av hamnbassängen. Det är företaget Imorgon Innovation som fått ett tillfälligt bygglov för byggnaden vars betongfundament förankrats på botten. Om allt går enligt plan blir det betydligt fler hus på platsen.

– Vi vill att detta ska bli planlagd mark för att på så sätt kunna bygga ett permanent område med flytande kvarter här, säger Magnus Sandebree som är VD på företaget.

Blandat kvarter

Han hoppas dock på mer än bara bostäder. Tanken är nämligen att kvarteret även ska ge plats åt kontor, verksamheter och kanske en restaurang. Sammanlagt blir det 20-25 hus, enligt planen. Målet är att hela området ska kunna stå klart inom ett par år.

– Vi vill få till en bra kvartersstruktur som löper ut i vattnet och blir en förlängning av staden. Görs det på rätt sätt blir kvarteret ett intressant inslag i vattenmiljön.

Magnus Sandebree ser stora fördelar med att bygga på det här sättet. Inte minst i fråga om yta. Det flytande kvarteret ger en möjlighet att nyttja centralt belägna områden som annars inte används, menar han.

Om några år ligger det mellan 20 och 25 sådana här flytande hus i Sundsvalls hamn, hoppas företaget bakom konceptet. Foto: Imorgon Innovation.

Fått positiv respons

Han är inte ensam om att göra tummen upp. Enligt lokala medier har såväl tjänstemän och politiker i Sundsvall signalerat att de är positiva till det flytande kvarteret. Husprototypen som lagts i hamnen vilar på en flotte med längd och bredd på 16 respektive åtta meter. Stommen väger ungefär 45 ton och är byggd i krysslimmat trä.

Invändigt fungerar allting som i vilket hus som helst, med exempelvis kommunalt avlopp och vatten. Tre sovrum, kök och gemensamma ytor ryms under taket. Prototyphuset är tänkt som ett kollektivboende eller ett boende där exempelvis ett företag ska kunna ha både arbetsyta och sovplatser.

Husets övervåning. Foto: Imorgon Innovation.

De bodde på prov

Huset har varit bebott på prov. Thomas Melin och hans sambo Tove Gulliksson var försökskaniner under en månad i slutet på förra året.

– Vi tyckte att det fungerade bra och det var som att bo i ett vanligt hus. Att det var på vattnet tänkte man faktiskt inte så mycket på, säger Thomas Melin.

Tanken är att prototyphuset ska vara en hyresrätt. Månadshyran är inte fastslagen men planeras för att vara marknadsmässig och satt efter målgrupp. Thomas Melin tror att hyran möjligen blir lite högre än vad de har råd med.

– Men i just i den här husvarianten är det meningen att man ska bo kollektivt och då delar man ju på kostnaden.

Konceptet kallas Contain Sundsvall. Får företaget som de vill kommer det även att bli aktuellt med export till utländska marknader.