Det var i förra veckan som tidningen Aktuell Hållbarhet tillsammans med Byggvarubedömningen anordnade Byggforum 2017. Konferensen är tänkt att samla verksamma i branschen för att utbyta tankar och kompetens i fråga om miljö och hållbarhet.

Huvudinriktning för dagen var giftfria och energieffektiva byggprocesser. På programmet stod bland annat materialval där utgångspunkten var att försöka reda ut hur utvecklingen kommer att se ut för trä, respektive betong och stål.

Frågan ställdes till två arkitekter. Inbjudna till konferensen var nämligen Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges arkitekter, och Elise Grosse, White arkitekter AB, för att dela med sig av deras syn på de olika materialen.

– Jag kan inte svara för alla landets arkitekter men det som märks tydligast idag är trä, sa Charlotta Holm Hildebrand.

Miljövänliga egenskaper

Hon pekade på de miljövänliga egenskaperna och den stora fördelen i att trä absorberar koldioxid. Även affärsmässigt finns det fördelar, menade hon. Bland annat på grund av själva känslan som finns i trä.

– Ingen kramar en pelare i en stålbyggnad. I ett trähus känner däremot människor nästan instinktivt på materialet för att det är så fysiskt närvarande.

Samtidigt tror hon inte att trä är hela lösningen. All arkitektur handlar om platsen och vad som är lämpligt i den givna situationen och det kommer att behövas byggnader i alla materialen, menar Charlotta Holm Hildebrand.

– Ingen kramar en pelare i en stålbyggnad. I ett trähus känner däremot människor nästan instinktivt på materialet för att det är så fysiskt närvarande, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Fler tror på trä

I fråga om trä spår även Elise Grosse en ökad användning. Åtminstone på hennes företag. Där finns ett affärsmål om att driva 30 koldioxidneutrala projekt vid 2019 och det ökar användningen av trä, menar hon. Hon håller dock med om att det inte alltid kan vara så.

– Rätt material på rätt sätt, säger Elise Grosse.

Hon passade därför på att nämna fördelar även med andra material. För betong lyfte hon bland annat förmågan att tåla väta, dess robusta och beständiga egenskaper samt formfriheten som materialet ger.

Även stål har egenskaper som gör att det kommer att vara mycket använt även i framtiden, tror Elise Grosse. Inte minst tack var att det är mycket starkt och materialeffektivt. Hon påpekade dock att det är ett ändligt material som dessutom kräver mycket energi i primärproduktionen.

Läs hela artikeln på Omvärldsbevakning