En sensor samlar rummets olika mätvärden, energiförbrukning, var det är varmt, var det är kallt. Med ett uppkopplat lås går det att styra ytterdörren och hemlarmet i en app i telefonen. IoT (Internet of Things) är ett fenomen som exploderat de senaste åren och 2020 beräknas 50 miljarder enheter vara uppkopplade, men hur säker är egentligen den smarta staden?

Framtidens smarta städer

Den smarta staden växer i takt med digitaliseringen. Genom uppkopplade enheter får vitala samhällsfunktioner som el-, VA- och fjärrvärme, vårdsektorn, vägar och järnvägar helt nya möjligheter att effektivisera sina verksamheter. En stor fördel med IoT är förmågan att mäta, känna, och förstå information. Bilen förstår var den ska och vilka som finns runtomkring, informationen går till styr- och motorsystemen och vi har en självkörande bil. IoT-sensorer kan fånga upp information om till exempel en byggnad och göra analyser av hur byggnaden mår och på så sätt föregå en reparatör.

Med internet of things kan vi lösa samhällsutmaningar och bygga smarta städer. Foto: Shutterstock

Ett sårbart system

Eftersom vi som konsumenter av ny teknik är väldigt adaptiva och hellre kopplar upp oss först och tar riskerna sen, halkar säkerheten efter redan i grundförutsättningen. Ett stort problem med IoT är att hackers hittar nya vägar in företagens nätverk. Enligt en undersökning som Pwnie Express gjort, där en kvarts miljon företag analyserades hade sju av tio företag okrypterade trådlösa accesspunkter i sina nätverk, en öppen gata för en hacker rakt in i företaget. Vi som användare har börjat lära oss att uppdatera säkerhetsprogram och brandväggar i datorn men steget till att se över säkerheten i en uppkopplad värmepump är fortfarande väldigt långt.

Är samhället tillräckligt rustat?

Om vi hänger upp infrastruktur: vägar, vatten, sjukvård, på uppkopplade enheter, är vi inte exponerade för hot? Svar ja. Cyberattacker sker ständigt och angripare har lyckats ta sig in och styra webbkameror, babymonitorer, två kända hackers lyckades till och med ta över en Jeep i ett uppmärksammat test. Vanligast är ändå överbelastningsattacker som skickar massvis med data till en uppkopplad enhet och slår ut den. Så kan hackers slå ut ett elnät eller än värre sjukvårdsutrustning.

Det ökade antalet uppkopplade enheter gör att fler hackare hittar nya vägar in i företagens nätverk. Foto: Shutterstock

Bara dystopier

Säkerhetsfrågan är vital för den smarta staden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utreder sårbarheten i moderna it-system och det finns massor av företag som arbetar med just säkerhetsfrågor inom IoT. Säkerhetsföretagen menar att man kan vara trygg med sina uppkopplade produkter så länge säkerheten hanteras på rätt sätt. Man ska se varje uppkopplad enhet som en egen dator, istället för att sätta upp ett stängsel runt hela nätverket. När enheter hanteras individuellt finns mjukvara och kryptering som säkrar enheten. Cyberattacker används redan som modern krigsföring, frågan är vad som händer i framtiden, om den skicklige hackaren lyckas ta kontroll över en hel stad?