Samverkan. Ska man koka ner essensen av vad som utmärkte sig vid renoveringen och ombyggnaden av Ubåtshallen i Malmö så är det samverkan alla inblandade återkommer till.

Samverkansformen motiverar

De menar att det var samverkan som fick tidsschemat att hålla, kniviga situationer att lösas snabbt och bra.

– Vi projekterade och producerade parallellt. Tidspressen och de specifika förutsättningarna fick alla att göra sitt yttersta. Jag upplevde att alla hade ett stort fokus, säger Robin Ferlesjö på byggentreprenören Thage i Skåne AB och tillägger att företaget redan under färdigställandet av Ubåtshallen fick en förfrågan om ett nytt uppdrag med samma samverkanskonstellation – för samma hyresgäst – på en annan ort.

– Det måste man ju se som ett gott betyg!

Historisk byggnad med framtiden för sig

Hyresgästen är Försäkringskassan, som nu flyttat in med 700 anställda i den Årets Bygge-nominerade Ubåtshallen på Kockums gamla varvsområde i Västra Hamnen. Tegelbyggnaden från 1960-talet står bland nybyggda bostadshus, nyöppnade vegocaféer och skönhetssalonger som en stadig symbol för värdet att bevara. Miljöcertifiering Silver var målet redan från början och det resurssmarta i att renovera istället för att bygga nytt är en investering i både lokalhistoria och framtid. I och med ombyggnaden får Ubåtshallen också ses som en symbol för framtiden; nyrenoverad, uppdaterad och en toppmodern arbetsplats.

Årets Bygge-nominerade Ubåtshallen, Malmö.

Allt material inomhus

Men vägen dit var inte spikrak. Befintliga byggnader bjuder alltid på överraskningar.

– När vi fick veta att planen var att bygga ställning utomhus och forsla material genom hål som skulle tas upp i fasaden vid varje våning så sa jag ifrån direkt, berättar platschefen på byggentreprenören Thage i Skåne, Christer Andersson.

– Jag sa, nej vi ska arbeta här hela vintern, vi kan inte ha material liggande ute i fukten. Och så förslog jag att vi skulle öppna upp ett stort fönsterparti i markplan som ändå skulle flyttas. Så blev det också. Men trucken vägde två ton och den skulle lastas med ett ton – och precis innanför fönsteröppningen fanns en underjordisk sprinklerbassäng.

Golvet över bassängen tålde inte belastningen från trucken.

– Jag hörde av mig till en konstruktör med mått och material på en tolv meter lång och två meter bred landgång. Dagen därpå kom ritningen och en vecka senare var landgången på plats.

Logistik dygnet runt

För att hålla det tighta tidsschemat levererades byggmaterialet in nattetid. Med hjälp av en bygghiss som placerades inne i atriet mitt i den stora hallen, lyftes exakt beräknad mängd material upp till varje våningsplan och till rätt plats. Där låg det sedan serverat och klart när hantverkarna kom dagen därpå. Samtliga borrarbeten som hantverkarna behövde ha gjorda för dagen fick utföras mellan klockan 06 och 08 på morgonen. Detta efter att en kvarsittande hyresgäst klagat på oväsendet. Efter klockan 08 kunde monteringsarbeten utföras. Och så löpte arbetet på, dygnet runt.

Komplicerat men glädjefyllt

– Det var fascinerande att se samspelet mellan alla olika yrkeskategorier. Det var ett komplicerat projekt men det fanns stor glädje i det, säger Rickard Berlin, projektledare på byggherren Wihlborg Fastigheter AB.

I maj 2016 stod Ubåtshallen färdig. 13 000 kvadratmeter hade byggts om på totalt 13 månader. Rebecca Frisk, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, har bara lovord för vad hon menar var ett otroligt bra projekt.

– Samverkan fungerade exemplariskt. Alla pratade med varandra och var lyhörda. Det var ett tydligt och välstrukturerat projekt, vilket är viktigt under pressad tidplan. Finns en tydlig struktur så är det lättare att vara flexibel när man måste.

Läs hela artikeln på Omvärldsbevakning