I studentstäder runt om i Sverige är bostadsbristen ett stort problem. Det saknas cirka 19 000 studentbostäder, enligt en undersökning som gjorts bland privata och kommunala fastighetsbolag. För att råda bot på bostadsbristen har projektet Bokompakt dragits igång i Lund, i syfte att erbjuda studenterna små och billiga hem.

Billiga studentlägenheter

Ett problem för studenterna i Lund är att de lägenheter som går att få blir väldigt dyra. Antingen handlar det om andrahandskontrakt som kostar cirka 7000 kronor i månaden, eller bostadsrätter som är svåra att få banklån till för en student. Storleken på en bostad är avgörande för byggkostnaden, det är också storleken som påverkar resursanvändning och som i slutändan påverkar hyran. I projektet Bokompakt kostar lägenheterna på 10 kvadratmeter 2500 kronor i månaden att hyra.

Flygfoto Bokompakt

Flygfoto över studentbostäderna i Lund. Foto: AF Bostäder

Nyttan står i centrum

Bokompakt är ett utvecklingsprojekt där en arkitekt tillsammans med en grupp studenter tagit fram lägenheter på 10 kvadratmeter. Studenterna fick vara med i planeringsfasen och berätta vilka boytor som var extra viktiga för dem. Som ett exempel hade arkitekten först tänkt att kokplattor skulle räcka som kökslösning, men studenterna kände ett behov av en riktig spis, så arkitekten planerade för det. En viktig parameter vid planeringen har varit att tänka på boendemiljön, det ska inte bara vara en tillfällig lösning, utan faktiskt fungera att bo och leva i lägenheterna.

Studenterna fick vara med i planeringsfasen

Studenterna fick vara med i planeringsfasen. Foto: Drago Prulovic

Energianvändning

En hyresgäst i mikrolägenheterna gör av med en energimängd per år (uppvärmning, varmvatten och drift) motsvarande energimängden för en bilresa mellan Stockholm och Lund. En stor del av husets el kommer från solceller och uppvärmningen sker via ventilationen, när det är extra kallt ute tillsätts värme genom en elvärmare i fläktaggregatet.

Solceller Bokompakt

Husets el kommer från solceller. Foto: AF Bostäder

Ett omfattade regelverk

Studentlägenheterna i Lund har fått dispens från de omfattande regler som annars gäller vid bostadsbyggen. Vanligtvis finns det detaljerade krav för funktioner och rum som en bostad måste innehålla och hur liten en lägenhet får vara. I och med att mikrolägenheterna fått dispens har de tillstånd att vara mindre än vad en lägenhet egentligen får vara.

Nyttan står i centrum

Studentbostadens interiör.  Foto: Nicklas Rudfell

Framtidens boendelösning

Eftersom bostadsbristen är stor i Sveriges större städer, med en snabbt ökande befolkningsmängd, måste vi hitta nya boendelösningar. Små lägenheter som är snabba att producera med låga avgifter, kan vara ett alternativ när Bokompakt-projektet utvärderar sina studentlägenheter i Lund.

Läs mer om projektet Bokompakt här