Påverka boendemiljön

Svensk Byggtjänst lanserade 2011 konceptet Mina Kvarter som ett verktyg för dialog och visualisering vid nybyggnation och renovering av bostadsområden. Idén föddes mot bakgrund av den historiskt byggintensiva period som precis hade inletts liksom miljonprogrammens enorma renoveringsbehov. Konceptet riktade sig till ungdomar och i en första fas engagerades boende i tre av Sveriges miljonprogramsområden: Drottninghög i Helsingborg, Fisksätra i Nacka och Hovsjö i Södertälje. Syftet var att ta tillvara på ungdomarnas idéer kring förnyelse av sina bostadsområden och att skapa förutsättningar för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsmiljöer. Till hjälp användes en anpassad version av dataspelet Minecraft från utvecklaren Mojang.

Digitalt lego

Efter ett inledande idéarbete byggdes ungdomarnas förslag upp i Minecraft som fungerar som ett digitalt Lego där man snabbt kan bygga om områden tredimensionellt. Sammankomsterna leddes av representanter från Svensk Byggtjänst och från det bostadsbolag eller den kommun som var uppdragsgivare. Resultatet – i form av bilder och en Youtube-film som visar den digitala Minecraft-modellen med förändringsförslag – kunde uppdragsgivaren sedan använda som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Efter den inledande fasen utvecklades konceptet Mina Kvarter som dialogverktyg även vid planering av helt nya stadsområden. Metoden, inklusive dataspelet Minecraft, visade sig dessutom fungera mycket bra även för vuxna deltagare.

Block by Block – ett samarbete med UN-Habitat och Mojang

Mina Kvarter utvecklades efter ett tag till den internationella förlängningen Block by Block – ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst, UN-Habitat och Mojang. Syftet med Block by Block är att utveckla trygga sociala ytor i utsatta städer i utvecklingsländer tillsammans med människor och myndigheter på plats. Målet är att främst engagera ungdomar, som globalt sett utgör en allt större del av befolkningen. Hittills har projekt genomförts i bland annat Kenya, Nigeria, Indien, Nepal, Haiti, Mexico och Colombia. Svensk Byggtjänst har fungerat som kunskapspartner och även medverkat på plats i Nigeria och på Haiti. Block by Block drivs idag vidare av UN-Habitat och Mojang/Microsoft.

Här hittar du mer material om Mina Kvarter:
Pressmeddelanden om Mina Kvarter-projekt
Pressbilder Mina Kvarter och Block by Block
Youtube-film över Fisksätra
Mina Kvarter-tidningen
Block by block