HSB Living Lab är både ett bostadshus och en testmiljö. De 29 lägenheterna i fyra våningar på Chalmers stod inflyttningsklara i början av sommaren. Huset är en flyttbar byggnad, uppbyggd av 44 prefabricerade moduler som klickats samman.Samtidigt som det är en boendemiljö för studenter och gästforskare är det en plats för en mängd olika slags forskning som kommer att bedrivas i huset under de kommande tio åren.

Lägenheterna på Chalmers stod inflyttningsklara i början av sommaren 2016.

Populärt med Living Labs

Konceptet Living Labs har blivit populärt runt om i världen. Det är levande testmiljöer där man undersöker till exempel olika byggnadsmaterial och tekniska lösningar och innovationer. Vad som gör HSB Living Lab unikt är att det bor personer här på riktigt, inte bara tillfälligt, och det möjliggör att man kan studera beteenden i en verklig boendemiljö. Detta i en tid när allt fler av våra saker blir digitala och uppkopplade.

Samarbetspartners inbjudna

En av HSB Living Labs samarbetspartners är Bengt Dahlgren som projekterat de installationstekniska systemen i HSB Living Lab. De har arbetat med värmesystem, ventilation, styr- och övervakningssystem i bygganden, samt el och telesystem. – HSB Living Lab är ett annorlunda åtagande för oss eftersom vi kommer att vara engagerade i byggnaden de kommande tio åren, säger Henrik Jönsson som arbetar vid Bengt Dahlgren. Jag tycker att det är jättespännande för oss som teknikkonsultföretag att få följa de resultat som kommer fram. Det ökar vår kompetens.

Labbet har hela 2 000 mätpunkter.

Avancerade sensorsystem

Parallellt med det styr- och reglersystem som behövs för att drifta byggnaden, finns i HSB Living Lab ett avancerat multi-sensorsystem som byggts in för att kunna bedriva forskningen. – Att ha ett så här omfattande mätsystem med 2 000 mätpunkter är väldigt ovanligt. Men det gör att vi kan följa såväl tekniska som fysiska förlopp som temperatur, luftfuktighet och ljusförhållanden, berättar Henrik Jönsson, som intresserar sig för att följa människors beteenden på plats och hur de påverkas av olika åtgärder. – Till exempel kan man ha duschmunstycken som skiftar färg när man har använt upp sin dagliga pott för varmvatten. Hur påverkar det användaren? Och hur reagerar de boende om de får veta att de kan halvera sin energianvändning om de duschar på andra klockslag? Detta ställer förstås krav på integritetshantering och ett sekretessavtal är snart klart för att reglera hur man hanterar all insamlad data om de boende.

Kommer byggindustrin till del

Shea Hagy, projektledare på Chalmers, hoppas att resultaten av forskningen i HSB Living Lab kan komma hela byggindustrin till del. – Det är en av de långsammaste branscherna när det gäller innovationer. Hela samhällsbyggnadssektorn står inför enorma klimatmässiga utmaningar, så vi måste jobba tillsammans bättre så att vi kan komma fram till bra lösningar. Inte bara energieffektiva utan även hållbara lösningar. Samarbete är svårt och tar tid, men det kan leda till väldigt bra resultat.