Den höga fukthalten och den aggressiva miljön som finns på ett badhus kräver att materialen som används tål fukt, vatten och korrosion, annars blir livslängden på badhuset kort. – Vi måste välja material och system som tar hand om fukten på rätt sätt, berättar Bengt Söderen, ventilationsentreprenör på Hoist Energy Luftkontroll, som var med vid byggnationen av det nya Munktellbadet i Eskilstuna. Badhuset som invigdes i maj och nyligen blev nominerad till tävlingen Årets Bygge 2017.

Värmekudde i taket stoppar fukt och kondens

Ventilationen på ett badhus skiljer sig från vanliga projekt då man förutom den vanliga komfortventilationen även måste ta hand om den höga värme- och fukthalten som finns på ett badhus. På Munktellbadet används en speciell konstruktion i taket som ska stoppa kondensbildning.

– För att förhindra att fuktig luft går upp i taket och bildar kondens har vi gjort en värmekudde mellan inner- och yttertaket. Värmekudden skapas genom att 28-30 grader varm luft blåses in med ett övertryck på 20 pascal. Då erhålls ett hermetiskt inneslutet innertak som förhindrar kondensbildning, berättar Bengt Söderen.

Konstruktionen, som styrs av ett särskilt ventilationsaggregat, har fungerat riktigt bra, menar Bengt Söderen. För att få materialet till ventilationen att hålla i den aggressiva miljön på badhuset har plåtkanaler av aluzink använts och speciella ventilationsaggregat som är utvecklade för badmiljö.

Munktellbadet är den första simhallen i Sverige som har certifierats med den högsta miljöklassificeringen Mijöbyggnad Guld.

Diffusionstät folie ska skydda rören mot klor

På rörsidan har entreprenörerna också fått tänka till när det gäller val av material och teknik. En utmaning var att använda rätt klassning på upphängningsmaterialet. En annan var att se till att rör inom vissa områden förseddes med en diffusionstät folie, så att rören inte skulle angripas av kloret.

– Den största utmaningen för oss handlade dock om hur vi skulle minimera risken för legionella, säger Gusten Christensson, rörentreprenör på Assemblin VS AB.

Temperaturen i moderna badhus är idag högre än tidigare. Nu är det 32 grader i både bassänger och på land – en skönare miljö för de som badar men det ställer helt andra krav när det gäller att beakta risken för legionella, menar Gusten Christensson.

Det är en teknisk utmaning att uppfylla Boverkets byggregler, BBR, som säger att stillastående tappkallvatten inte bör stiga över 24 grader på åtta timmar. Hur säkerställer man detta på rör som inte spolas igenom så ofta?

– Vi löste det genom att sätta in givare i rören som är kopplade mot en DUC. Vid en viss temperatur öppnar en magnetventil så att rören spolas igenom och återfår rätt temperatur. Detta har vi på ställen där vi bedömt att det behövs, som ytterändarna av systemet.