Ökad digitalisering, samhällsengagemang, och en benägenhet att dela saker med andra (Airbnb, Uber) är rådande trender i samhället som utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill undersöka och dra till sin spets i en helt ny boendeform.

Boendet förändras

Tänk om huset blev större när familjen blev det. Det är en av grundtankarna bakom Elastiska Hem. Alla lever föränderliga liv där det plötsligt behövs mer eller mindre plats. Den ekonomiska situationen kan förändras så att hyran blir för hög. Genom att öppna upp huset och låta de boende interagera med varandra och dela med sig av till exempel utrymmen och kunskap, kan de boende gemensamt påverka sin boendesituation.

Ny upplåtelseform

Bostadskostnaden kan bli lägre om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. I ett flerbostadshus kan du hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. Delandet är därför flexibelt. Till exempel kan ett par som får barn hyra ett extra rum, och en familj med bonusbarn kan hyra ett extra rum varannan vecka.

Social hållbarhet och mångfald

En stark drivkraft bakom projektet är att öka integrationen mellan människor med olika inkomster, kulturell bakgrund, eller ålder. Ambitionen är också att undersöka hur en ny boendeform skulle kunna ta sig an samhällsfrågor som ensamhet och psykisk ohälsa samtidigt som bostadsbeståndet ökar.

En digital plattform

All administration sker på en digital plattform där grannarna i huset kan ställa frågor, prata med varandra och undersöka vilka tjänster som kan vara av intresse för de andra i huset. Här samlas också månadsavgifter där det enkelt går att följa hur till exempel ett uthyrt rum förändrar månadskostnaden.

Kod Arkitekter står bakom

Kod Arkitekter står bakom utvecklingsprojektet Elastiska Hem. Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat statligt bidrag till utvecklingsprojektet i kategorin ”hållbara attraktiva städer”.

Vad är du beredd att dela?

Att hyra ett rum av någon ett par dagar eller att åka bil tillsammans med en chaufför du enbart känner via ett betygsystem i en app kanske inte är ett så stort steg att ta. Men att öppna ditt hem för dina grannar och dela på utrymmen och tjänster, är det framtidens boende eller att ta delningsekonomin ett varv för långt?

Projektet har fått statligt stöd av innovationsmyndigheten Vinnova i kategorin Hållbara attraktiva städer.