Omredning. Har du hört det förut? Inte konstigt om du svarar nej, för det är en relativt ny företeelse och ett begrepp som också hänger ihop ett företagsnamn. Sofia Meurk är grundare av Omreda AB, och en mångsysslare inom bostads-, fastighets- och arkitekturområdet med rötterna i kulturvetenskap och etnologi.

Höjer fastighetsvärdet

Hon och hennes företag har hittat en nisch med framtiden för sig: att erbjuda fastighetsägare en omredningsanalys, det vill säga en kulturhistorisk inventering, före renovering.

– Tiden är mogen för en kombination av energieffektivisering och återbruk. Det måste bli ett slut på det resursslöseri som sker i energieffektiviseringens namn, säger Sofia Meurk och fortsätter:

– Som det ser ut idag så har fastighetsägare en stor teknisk kompetens och är jättenoga med den tekniska inventeringen inför en renovering. Däremot glömmer de bort de inbyggda värdena och alltför ofta även de boende. Genom att utveckla det befintliga av god kvalitet, kan fastighetsägare på sikt avsevärt höja fastighetens både ekonomiska och estetiska värden. Precis som när man satsar på energieffektivisering.

Inventering och faktasamlande

Den modell för inventering som Sofia Meurk utarbetat kompletterar den tekniska inventeringen. En omredningsanalys handlar om att se både detaljer och hela inredningar – både typ av skruv på dörrbeslag och all fast inredning som garderober och köksskåp.
Först besöker hon området och husen som ska renoveras och tar reda på så mycket som möjligt om dem.

– Jag tittar på ritningar, letar efter originalinformation om byggnadsstilen, material och tankar bakom utformningen. Jag samlar fakta och fotograferar.

Målade ytor, hela beslag, höjd köksbänk och engreppsblandare visar på smart återbruk i ett miljonprogramskök. Foto: Sofia Meurk

Boendebesök viktigt

Sedan besöker Sofia Meurk de boende i deras lägenheter för att få veta vad de tycker om eller inte tycker om i sin boendemiljö. Att färdigställa en återbruks-renoverad visningslägenhet innan de boende svarar på om de vill ha nytt eller behålla, borde vara en förutsättning för att ge de boende en rättvis chans att se vad återbruk innebär, menar Sofia Meurk.

Slutligen skriver Sofia Meurk en rapport som hon går igenom tillsammans med fastighetsägaren – innan förfrågningsunderlaget för upphandling ska skrivas.

– Invändig inventering gör att vi sparar resurser och värnar vår byggnadshistoria. Det tar inte längre tid att återanvända. I värsta fall blir det lika dyrt – inte dyrare. Vi slipper också i framtiden ställa oss frågan: ”Hur kunde vi?”.