Uppdatering i AMA efter ny branschstandard

För att öka säkerheten på våra tak har branschorganisationen Taksäkerhetskommittén tagit fram en ny branschstandard som kommer ligga till grund för en uppdatering i AMA Hus. AMA innehåller en rad kunskaper och föreskrifter kring säkerhet vid takarbeten men för att ständigt vara aktuell fylls AMA på och ackumuleras när branschen kommer med nya insikter och kunskaper. Den nya standarden ger projektörer, entreprenörer och byggherrar hjälpmedel att uppfylla alla föreskrifter och lagar för att bygga säkrare och för en säkrare drift vid takarbeten.

Läs mer om AMA här

Riskanalys i projekteringen

AMA Hus lyfter riktlinjer som projektören bör ta hänsyn till. Vilka risker finns? Vilken utrustning behövs? Vilka förutsättningar finns? Det är otroligt viktigt att projektören har med ett ”risktänk” redan i planeringsstadiet av en byggnad och föreskriver vilka taksäkerhetsanordningar som måste monteras. Om riskanalysen är bristfällig kan byggherren bli tvungen att investera i kompletterande taksäkerhetsanordningar i efterhand.

Gemensamt ansvar

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret när någon ramlar ner från ett tak. Byggherren har också ansvar att arbetsmiljön är säker, därför behövs en kunskap om säkerhet redan i planeringsstadiet av en byggnad.

Lag med sanktionsavgifter

Vid årsskiftet 2014 2015 infördes en lag om sanktionsavgifter vid arbetsmiljöbrott som ett sätt att tvinga fram ett säkerhetstänk hos arbetsgivarna. Lagen innebär att sanktionsavgifter kan sättas in sanktionsavgifter kan sättas in om det inte finns fallskydd vid snöskottning, eller om det finns en fallrisk på över två meter. För att skapa en säkrare arbetsplats för alla som gör arbeten på taken behövs en samsyn mellan arbetsgivare, byggherrar och projektörer.

Tanken bakom AMA

AMA är ett referensverk som samlar den kunskap som finns i branschen; beprövade byggmetoder, branschpraxis, beskrivningar för att förhindra olyckor, tvister och konstruktionsfel. AMA uppdateras hela tiden efter nya lösningar som branschen tar fram, vilket kan ge säkrare arbetsplatser.

Läs mer om AMA här