När Sverige blir kallare och mörkare är det många som laddar batterierna i landets spa- och badhusanläggningar. Ett växande behov av rekreation och vattenlek de senaste decennierna gjorde att många gamla badhus renoverades och att nya vattenland byggdes. Men nu har det visat sig att många av bad- och spaanläggningarna drabbats av fuktskador.

Fuktskador uppstår ofta i väggar och innertak.

Hur kan man undvika fuktskador?

Enligt en rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut upplever många i branschen att det är svårt att hitta fuktsäkra lösningar. I undersökningar från elva badhus med fuktproblem visar rapporten på orsaker och åtgärder mot fukt. En åtgärd är att säkerställa undertryck inne, till exempel genom att skapa mottryck i konstruktionsdelar eller undertak. Det är extremt viktigt att bygga lufttätt och att använda fukttåliga material.

Fuktsäkra med AMA

I referensverket AMA och RA finns texter som behandlar fukt och lufttäthet. Genom referera till AMA-koder i den tekniska beskrivningen får entreprenören byggtekniska lösningar som motverkar fukt.

Läs mer om AMA här!

Exempel på AMA-koder

01.S Sammansatta byggdelar i hus
Under underrubriken Lufttäthet finns råd för kravställande på byggnadens eller del av byggnadens lufttäthet, samt råd beträffande lufttäthetsprovning. Under underrubriken Fukt finns råd beträffande fuktsäkerhetsprojektering.

YSC.111 Kontroll av lufttäthet
Krav på lufttäthetsprovning respektive råd angående kontroll, verifiering och redovisning.

YSC.122 Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot
Krav på hur kontroll och mätrapport ska utföras. Råd angående mätrapport. JSF Fuktskyddsskikt av byggpapp, tätskiktsmatta, duk, plastfilm m m i hus Krav respektive råd angående bland annat ångspärrar av plastfilm.

Varför blir det fukt?

De flesta av Sveriges offentliga badhus byggdes under 60- och 70 talen. När ”badbeteendet” ändrades hängde inte byggnaderna med. En förändring som skapat fukt är en temperaturhöjning på vattnet i många badhus från cirka 22 grader till 30 grader. I SPs rapport framgår att den vanligaste orsaken till fuktskador i väggar och tak är fuktkonvektion som orsakats av högt fuktinnehåll i inneluften.

Temperaturen i många badhus har höjts från 22 till 30 grader. Det är en av orsakerna till de ökade problemen med fuktskador.


Du har väl koll på luftfuktigheten när du projekterar badhus? Tänkte väl det. 

Vill du få bättre koll på AMA? Läs mer och fördjupa dig här!