Nya siffror från SMED, Svenska Miljöemissionsdata, visar att mängden flöde av avfall från bygg- och anläggningssektorn i Sverige är 7,7 miljoner ton. Av dessa kommer 1 miljon från ombyggnation och renovering. Det är mycket och måste därför hanteras rätt. Men hur?

Pilotprojekt tillsammans med Svenska Bostäder

WSP är ett teknik- och analysföretag som i många år arbetat med miljöfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen. Just nu genomför de pilotprojektet ”Resurseffektiv avfallshantering” med Svenska Bostäder för att rikta uppmärksamheten mot avfallssortering. Tillsammans har de arbetat fram ett trepunktsprogram med enkla åtgärder som gör skillnad. Branschen måste bli bättre på sortering, få en högre materialkännedom, och öka kunskapen överlag kring avfallshantering.

– Man måste förstå att avfallssortering är en hållbarhets- och klimatfråga. Men för att göra detta konkret i det pågående arbetet på en byggarbetsplats måste vi hitta enkla, verksamhetsnära redskap, berättar Åsa Ekberg Österdahl som är gruppchef för byggnadsfysik på WSP.

Läs en längre version av artikeln här

Tre åtgärder som gör skillnad

Åsa Ekberg Österdahl och projektdeltagarna diskuterade bland annat om man kan minska avfallet, om man kan förpacka bättre och om man kan räkna noggrannare för att minska spillet? Följande åtgärder valdes ut som skulle ge störst nytta. • Ta fram belöningssystem för entreprenörer som sorterar bra. • Ta fram lösningar för att sortera ut mineralull och plast på våningsplanen. • Genomföra informationstillfälle/utbildning för entreprenörerna avseende vikten av avfallssortering.

Lyfta upp frågan på agendan

Svårigheterna ligger i att lyfta frågan på agendan, att utbilda, höja medvetenheten och att hitta lösningar som gör att avfallshantering blir en självklar del i arbetet vid en ombyggnation. Den entreprenör som sedan behärskar avfallshantering blir mer attraktiv att anlita.

Fastighetsägarna har ett ökat intresse

Pilotprojektet är en bra utgångspunkt för att börja förändra attityd och hantering av avfallsfrågan, menar Åsa Ekberg Österdahl. Dessutom har hon märkt ett ökat intresse för avfallshantering. – När vi ställer frågan om avfallssortering till entreprenörerna så svarar många ”Vi gör så gott vi kan, men det blir så dyrt!” Man anser sig inte ha plats, tid eller råd att avfallssortera. Men allt fler fastighetsägare hör av sig för att få tips på entreprenörer som är bra på avfallssortering innan de ska upphandla, säger Åsa Ekberg Öst. 

Läs en längre version av artikeln här