Du sitter på stranden, 4 996 kilometer hemifrån, när du kommer på att nyckeln som hantverkaren skulle ha ligger i fickan på dina badbyxor. Med ett digitalt lås är glömda och tappade nycklar ett minne blott. Men hur fungerar de och är det helt riskfritt?

Ökad försäljning

Försäljningen av digitala lås har ökat dramatiskt det senaste året. Enligt en stor låsleverantör väljer hälften av alla nya kunder ett digitalt lås framför ett mekaniskt. Något som inte är så konstigt, i och med att hela samhället blir allt mer digitaliserat. På hotell och arbetsplatser har vi redan vant oss med uppkopplade lås.

Uppkopplade lås har länge varit en vanlig syn på hotell. Foto: Shutterstock

Nyckelbricka eller kodlås

Digitala lås fungerar på lite olika sätt. Det allra vanligaste är att låset öppnas med kod eller nyckelbricka. Då kan man sätta in tillfälliga koder eller brickor som fungerar på vissa tider. Om en bricka kommit på vift kan man inaktivera den, eller ta bort en kod och slipper då att installera ett helt nytt lås. Problemet med den här typen av lås är att de behöver ström och går på batterier. Låset varnar när batteriet är på väg att ta slut och missar man att byta det går dörren inte att öppna.

Öppna dörren med mobiltelefonen

En annan variant är att koppla upp låset och hemlarmet mot en app i mobiltelefonen eller surfplattan. Då ser användaren alla in- och utpasseringar genom dörren i appen. Men precis som med batteristyrda larm så går även låsen och mobiltelefonen på ström och om strömmen tar slut blir det svårt att öppna dörren.

Låset kan styras från en app i mobilen. Foto: Shutterstock

Hur säkra är uppkopplade lås?

Alla digitala nycklar är krypterade enligt låsföretagen, men i det smarta uppkopplade samhället exponerar vi oss samtidigt för olika IT-hot. Låsföretagen är medvetna om riskerna och jobbar aktivt med säkerheten. Ett låsföretag arbetar förebyggande genom att utsätta sina egna lås för säkerhetsattacker. På så sätt minimeras riskerna och det blir lättare att hitta felen.

Påverkar låsen min försäkring?

Försäkringsbolagen har olika regler för uppkopplade lås, därför får man undersöka hur ens eget bolag ställer sig. Ett bra tips är att titta om låset är godkänt av stöldskyddsföreningen, SFF. Vad tycker du om uppkopplade lås? Går utvecklingen för snabbt framåt, eller känner du dig trygg med framtidens innovationer?