Vallastaden blir en ”stad i staden” i Linköping. En helt ny stadsdel som planeras vara färdig 2017. Projektet präglas av en långtgående vision om ett hållbart och socialt liv och att bygga ”världens mest resurseffektiva region”. För att nå visionen bygger man en tät och varierad stadsdel med olika typer av boenden och byggnader. Gatustråk med parker och träd i samband med det täta byggandet har gjort att stadsplanerarna fått tänka ”utanför boxen” för att få till en fungerande infrastruktur.

Utmaning med markförhållanden

Förutsättningarna kring Vallastaden var inte helt optimala. Höga grundvattennivåer, dåliga markförhållanden och en mark full av lera, silt och berg gjorde det nästintill omöjligt att dra ledningar för infrastruktur på ett traditionellt vis.

Teknisk lösning

Lösningen blev att samla alla ledningar, el, fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp och sopsug i en 2,5 meter i diameter stor kulvert under mark. Endast ledningar för dagvatten ligger utanför kulverten. Genom att samla alla ledningar i ett kulvertsystem slipper man till exempel gräva upp gatan vid driftfel eller när det blir dags för underhåll. Dessutom är den här lösningen helt återvinningsbar och tar mindre plats än ett vanligt ledningsnät för infrastruktur.

I Vallastaden läggs alla ledningar i ett kulvertsystem. Foto: Lasse Hejdenberg.

Infrakulverten

Kulverten tillverkas i ett weholiterör och grävs ner under marken. 1 800 meter rörkulvert ligger under Vallastaden idag med en livslängd på hundra år. Weholiterören går att anpassa efter behov och gör det enkelt att ansluta nybyggnationer till det befintliga systemet.

Morgondagens lösning för infrastruktur

Att få data och telekommunikation att ligga skyddad samtidigt som avloppen är täta och ger rent vatten i kranen, även för framtida generationer, är en utmaning. Det ska vara enkelt att installera och underhålla, och helst inte krävas stora ingrepp när ett område förändras. Kanske är den här typen av nedgrävda kulvertlösningar sättet vi måste bygga i framtiden.