Sigtunahem ville skapa en levande stadskärna i Valsta. 200 nya lägenheter och butiks- och cafélokaler skulle få plats på en tidigare parkeringsplats och byggas ihop med ett befintligt centrum på ett välkomnande vis. Uppdraget gick till Lindbäcks Bygg AB som i en trepartssamverkan utformade projektet med enbart en detaljplan som riktlinje.

Matchade önskemålen

Arkitekten Henric Munde, då anställd på White Arkitekter numera på Nyréns, var ansvarig arkitekt för projektet och den som lyckades skapa både interiör och exteriör så att de matchade byggherrens önskemål.

Totalt uppfördes sex Kombo Plushus med Henric Mundes egen twist. Den ordinarie affärsverksamheten i Valsta centrum skulle pågå som vanligt under byggets gång vilket var en utmaning för både säkerhet och logistik. Husen behövde därför byggas snabbt och effektivt, något som Lindbäcks Bygg har bra förutsättningar för.

Sedan 1994 har de industriell tillverkning av monteringsfärdiga bostadsvolymer med trästomme i sin fabrik i Piteå.

– Produktionen av bostadsvolymer i fabrik gjorde att montaget på byggplats gick snabbt, en klar fördel i offentliga miljöer där byggtiden bör hållas så kort som möjligt.

Kombinationen av betongvåning och bostadsmoduler med lätt stomme är lyckosam ur teknisk och ekonomisk synvinkel, säger Lina Andersson, projektledare på Lindbäcks Bygg.

Offentlig gestaltning

Nytt för Lindbäcks var att bostäderna i Valstaprojektet skulle vara en del i den offentliga gestaltningen. Huskropparna placerades för att smälta in i den nya centrumbildningen kring torget i Valsta och två högre huskroppar skulle bilda en port till handels- och parkeringsytorna.

– Det var en ny erfarenhet för oss. Slutresultatet blev en tydlig illustration av de kvaliteter som prefabricerade bostäder kan erbjuda i kombination med platsbyggd betong, berättar Lina Andersson, projektledare på Lindbäcks Bygg AB.

Henric Munde delar Lina Anderssons uppfattning om platsgjuten betong och modulbyggande i den här typen av projekt.

– Den är som gjord för det offentliga rummet medan volymer är ett optimalt sätt att bygga smarta och rationella lägenheter.

På entréplanen har vi platsgjutet ett betongbjälklag. På så sätt har vi inte behövt ta större hänsyn till modulernas placering och fritt kunnat forma entréplanen efter varje hus unika programmering.

Bostäder med stadskaraktär

De nybyggda husen följer samma princip med levande entréplan med handel och kontor. De två åttavåningshusen sitter ihop med centrumbyggnaden och har därför fått en tydlig stadskaraktär. Färgsättningen är återhållsam så som övriga Valsta och punkthusen fick istället uttrycka sig genom sin tydliga höjd.

– Eftersom det från stadens sida var en stor önskan att få just bostäder till Valsta centrum för att centrumkärnan skulle ha ögon dygnets alla timmar, så valde vi att förstärka bostadens närvaro extra mycket utseendemässigt. Detta genom att ge de fyra lägre husen klassiska sadeltak. Det är en taktyp starkt förknippat med den klassiska bostadsvolymen när det kommer till små hus, förklarar Henric Munde.

De fyra lägre husen har också en mer lekfull färgsättning än punkthusen och ska ge intryck av att vara ”unika syskon snarare än fyra tvillingar”. För att binda ihop de fyra husen med Valsta centrum valde Lindbäcks Bygg och arkitekten att även låta dessa hus ha den varma träsockeln.

Diagonal taknock

Som pricken över i har taken på de två punkthusen fått en oväntad utformning, vilket trots sin diskretion sätter sin prägel på området. Arkitekten har valt att lägga taknocken diagonalt mellan byggnadernas hörn och med en lutning. Det innebar att varje takstol är unik och montaget av taket fick planeras mycket noggrant. Samtidigt motverkar de motsatta vinklarna att det bildas en framsida och en baksida vid centrum.  

– Jag ville ge punkthustaken en skulptural vridning för att få till en stram lekfullhet.

Linda Andersson skrattar när hon berättar hur de ovanliga och oväntade takvinklarna faktiskt skulle byggas:

– Vi hade inte riktigt haft koll på hur detta skulle gå till förrän vi stod där. Men tack vare Derome som vi alltid anlitar för takstolar och erfaret folk på plats så löste vid det utan att spräcka tidschemat.

Erfarenhetsåterföring med lean

Lindbäcks Bygg har en utvecklad process med erfarenhetsåterföring mellan projekten med stöd i företagets lean verksamhetsstrategi. Från Valsta har man särskilt fört vidare erfarenheterna kring samordningen mellan platsbyggda och prefabricerade konstruktioner och installationer förts vidare.

– Och självklart arbetet med takkonstruktionen. Det är en mycket speciell taklösning med många takstolar som följd, där ingen är den andra lik. Men läckert blev det! konstaterar Lina Andersson.