Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen:

Brist på utbildade bromsar byggandet - vilket ansvar har politiken?

Tisdag 5 juli kl 10:00-11:00 på M/S Blue Charm, fartyg (Samhällsbyggararenan)

Beskrivning av samhällsfrågan

Det behöver byggas rekordmycket för att möta samhällets behov. Brist på kunnig personal riskerar att bli det största hindret för ökat, säkert och hållbart byggande. Hur akut är problemet? Vad kan branschen göra? Vilket ansvar har politiken och regeringen för samhällsviktig utbildning?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Sverige behöver 700 000 nya lägenheter fram till år 2025. Plus stora satsningar inom infrastruktur. Det ska byggas snabbt och effektivt men också kvalitativt och hållbart. Brist på kunnig personal riskerar att bli det största hindret för ökat, säkert och hållbart byggande. Stora pensionsavgångar bidrar till att göra problemet ännu mer akut. Inom byggprocessens tidiga skeden kan brist på kompetenta projektörer och beskrivare orsaka allvarliga problem. Samhällsviktiga byggprojekt kan drabbas av förseningar och av fel som är kostsamma eller till och med farliga. Hur agerar branschen? Tar politiken och regeringen ansvar för kvantitet och kvalitet gällande den utbildning som krävs för att möta samhällets byggbehov?

Medverkande

Amelie von Zweigberk, chef industriell utveckling & verksamhetsansvarig kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde planering, ställföreträdande generaldirektör, Trafikverket

Lars Tullstedt, expert, kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier

Thomas Lundgren, Chef AMA-redaktionen, AB Svensk Byggtjänst

Roger Mörtvik, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister, Regeringen

Anna Bellman, Moderator