Flytten av Kiruna – ett projekt med nya samverkansformer

Göran Cars, professor i stadsbyggnad vid KTH på AMA Konvent 2017”Alla pratar om samverkan. Men hur gör man? I Kirunaprojektet har vi jobbat utifrån en modell som lyckats väl.”

För det konstaterandet står Göran Cars, professor i stadsbyggnad vid KTH som de senaste fem åren arbetat heltid med att upprätta planen för det nya Kiruna. På AMA Konventet den 25 april på Nalen i Stockholm kommer Göran berätta om arbetet med att flytta en hel stad under rubriken Nya samverkansformer.

– Vårt arbetssätt för samverkan är att inte detaljreglera från kommunens sida. Vi har däremot angivit mål, ambitioner och kvalitetsnivåer. Dessa har sedan redovisats för entreprenörerna som sedan fått ansvaret att konkretisera.

– Byggentreprenörer i Sverige skriker om att få vara med i samhällsutvecklingen och i Kiruna får dom det.

Under 2017 påbörjas arbetet med centrumkvarteren i Kiruna. Den stora byggstarten inleds 2018.

Program AMA konvent 2017

Anmälan till AMA Konvent 2017