”Avsteg från standardavtal kräver juridisk spetskompetens”

John Hane, Foyen advokatfirma på AMA-konventet– Många problem undviks genom att hålla sig strikt till standardavtalen AB 04 eller ABT 06, och att använda AMA AF för administrativa föreskrifter. Men idag görs nästan alltid avsteg och då är min rekommendation att som regel anlita juridisk spetskompetens.

John Hane är advokat på Foyen Advokatfirma och expert på entreprenadrätt. Under rubriken ”Avstegsträsket” kommer han på AMA Konvent den 25 april att tala om riskerna med att göra avsteg från standardavtalen och hur AMA kompletterar de allmänna bestämmelserna.

John Hanes vardag handlar om stötta byggherrar med sin expertkunskap om entreprenadavtal.
Hans råd är att hålla sig till BKKs rekommendation och inte ändra i standardavtalen. Då undviks i allmänhet obehagliga överraskningar. Men verkligheten är att byggherrar ofta vill göra avsteg som kan leda till dåliga kalkylförutsättningar, risk för missförstånd och tvister. Dessa kan undvikas genom att anlita juridisk kompetens.

– Jag går in i mycket tidiga skeden med primäruppgiften att förebygga problem i entreprenader. Ibland går inte det och då handlar jobbet om att lösa konflikter, som ofta handlar om ÄTA-kriget, säger John Hane.

Tvistelösningar kan ske utom rätta men ofta går det till rättegång och där är ord och formuleringar avgörande för tolkningen.
– Har man då inte den juridiska kunskapen kan det lätt bli fel – och dyrt, konstaterar John Hane.

– Nyutbildade tekniska konsulter kommer hela tiden ut i arbetslivet och det gör det viktigt med kompetensöverföring. AMA AF är ett suveränt verktyg för att upprätta administrativa föreskrifter vid entreprenadupphandlingar. Men det är ett inte ett helt lättillgängligt verktyg för nybörjare. AMA Konventet är ett viktigt initiativ som bidrar till att öka kunskapen om hur AMA AF skall användas, säger John Hane.

Program AMA konvent 2017

Anmälan till AMA Konvent 2017