”Stor potential i samordning av AMA och BEAst”

Peter Fredholm, vd på BEAst–En samordning av AMA och BEAst kan ge bättre och effektivare helhetslösningar i byggprocessen. Arbets- och materialbeskrivningarna i AMA kan kompletteras med standardiserade metoder och processer för elektroniska affärer, logistik och transporter i BEAst.

Det menar Peter Fredholm, VD på BEAst, och en av talarna på AMA Konventet den 25 april på Nalen i Stockholm.
BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från byggsektorns olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens elektroniska affärer och logistiklösningar.

– Vi tar fram standarder inom detta område – både vad gäller metoder och processer. Och jag tror att vårt arbete kan samordnas med AMA på ett mycket spännande vis. Det är kring detta jag kommer att tala på AMA-konventet, säger Peter Fredholm.
Han menar att AMAs arbets- och materialbeskrivningar i samverkan med BEAsts standarder inom e-affärer och logistik kan bli en helhet som stödjer ett mer industrialiserat och effektivt byggande.

– Val av material och arbetsutförande hänger intimt ihop med digital affärskommunikation, logistik och transporter. Här finns en stor potential att effektivisera helheten, menar Peter Fredholm.
 

Program AMA konvent 2017

Anmälan till AMA Konvent 2017