Talare på AMA Konvent 2017

Program AMA Konvent 2017

Moderator: Ellinor Persson
Branschkommentator: Mats Werner, AMA-expert

Förmiddagspass

08.30
Registrering, frukost och mingel

09.00 – 09.20
Inledning och samtal på temat ”AMA då och nu
Thomas Lundgren, produktchef AMA och Ellinor Persson samtalar om AMA:s roll i byggprocessen genom tiderna.

09.20 – 09.50
Avstegsträsket
John Hane, advokat, Foyen Advokatfirma, talar om vådan av avsteg och hur AMA kompletterar de allmänna bestämmelserna.
Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner.

”LOU får inte hämma goda affärer”

09.50 – 10.20
AMA och logistiken
Peter Fredholm, BEAst, talar om hur AMA kan användas för kravställande i logistikfrågor.
Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner.

”LOU får inte hämma goda affärer”

10.20 – 11.00
Kaffe och nätverkande

11.00 – 11.30
Nya samverkansformer och AMA
Göran Cars, KTH och Kiruna och Per Eriksson från Kirunabostäder delar med sig av sina erfarenheter av nya samverkansformer och hur man använder AMA i projekten.
Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner.

”LOU får inte hämma goda affärer”

11.30 – 12.00
Kortpresentationer – AMA och samarbetspartners
- Säker Vatten – AMA och branschregler.
- Plåt- och ventilationsföretagen – AMA och auktorisation.
- SIS – AMA och standarder.

12.00 – 13.00
Lunch och nätverkande

Eftermiddagspass

Passa på! Ställ frågor, diskutera och mingla
Efter lunch ges du möjlighet att i, ett mindre format, individuellt diskutera och ställa frågor till en samlad skara experter. Till ditt förfogande har du:

  • Projektledarna för AMA Hus – Martin Steno och Niklas Olars
  • Projektledarna för AMA El – Per Andersson och Nils-Olof Wångstedt
  • Projektledarna för AMA VVS och Kyl Martin Brunnkvist och Eva Eneström Schmied
  • Projektledarna för AMA Anläggning Thomas Lindqvist och Yvonne Brinck
  • Ansvarig för AMA Beskrivningsverktyg – Caroline Jansson
  • MER-experten – Mats Werner
  • Produktansvariga för CoClass – Helena Dahlberg och Klas Eckerberg
  • VD för Säker Vatten – Thomas Helmersson
  • Branschchef för Plåt och Ventilationsföretagen – Annika Brännmark
  • Representanter från SIS – Swedish Standards Institute.

Ca 14.30 – 15.00
AMA Anläggning 17 release
Utveckling, uppdateringar och nyheter i nya utgåvan av AMA Anläggning, RA och MER.
Projektledarna Yvonne Brinck, Thomas Lindqvist och Mats Werner berättar.

15.00 – 15.30
AMA och framtiden
Vad är det nya klassifikationssystemet CoClass? Hur kommer CoClass och AMA påverka varandra
Helena Dahlberg, produktchef CoClass och Thomas Lundgren, produktchef AMA, berättar och svarar på frågor.

15.30 –
Summering av dagen och mingel.

Anmälan till AMA Konvent 2017