Remiss AMA Anläggning 20Välkommen att svara på remissen för AMA, RA och MER Anläggning 20

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten. Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel.
RA – råd och anvisningar – visas med grå bakgrund.

Information om remissen hittar du här.

Ladda ner i pdf-format

AMA och RA Anläggning

MER Anläggning

Så svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här.
Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissAMAanlaggning20@byggtjanst.se

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.
Vi är tacksamma för dina synpunkter, senast den 13 september 2019.

Thomas Lindqvist & Yvonne Brinck
Projektledare AMA Anläggning

Johanna Brolin
Projektassistent Redaktionen AMA