Välkommen till remiss för ny AMA EL 16

Efter 3 år med AMA EL 12 och RA EL 12 är det nu dags att presentera ett remissförslag till AMA EL 16 med tillhörande råd och anvisningar.

Utredningsarbetet har genomförts av sakkunniga inom respektive teknikområde som AMA EL behandlar.

Vår förhoppning är nu att ni som läsare av remissen kommer med konkreta synpunkter på innehållet.

Remissen består av

Innehållet i AMA och RA är uppdelade på ett dokument (en fil) per kapitel som kan hämtas separat från AB Svensk Byggtjänsts webbplats (www.byggtjanst.se).

Texten är redigerad så att den ska vara lätt att läsa, vilket innebär att text ur AMA har full spaltbredd medan text ur råd och anvisningar, RA har indragen spaltbredd. I slutfasen av produktionen (innan publicering) kommer sedan texterna delas upp i två separata dokument, AMA EL 16 och RA EL 16.

Förutsättningar

Texten under koder och rubriker i AMA och RA är uppdaterad med det som tidigare förts in i AMA-nytt. Därutöver har ett flertal avsnitt kompletterats med ny text beroende på ny och reviderad standard och ny teknik. Nya koder och rubriker har införts in i BSAB-systemet och några har även annullerats.

Så här kan du svara på remissen

Använd den blankett som vi tillhandahåller på vår webbplats för att skriva dina svar och kommentarer och sänd den som fil med e-post till remissAMAel@byggtjanst.se.
Blanketten är i form av en Excel-fil. Om du gör på detta sätt underlättas vår bearbetning av svaren väsentligt.

Svar ska vara oss tillhanda senast 2015-06-30, men vi är tacksamma för svar tidigare.Ditt svar behandlas anonymt och kommer endast att delges utredare och referensgrupp.Om du har frågor beträffande remissutgåvan använd dig i första hand av ovanstående e-postadress.


Har du frågor kan du även vända dig till


Anders Wester, Per Andersson eller Susann Kärnek.
Svensk Byggtjänst