Remiss AMA Hus 21Välkommen att svara på remissen för AMA och RA Hus 21

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten.
Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel. RA – råd och anvisningar – visas med grå bakgrund.

Information om remissen hittar du här.

Ladda ner i pdf-format

AMA och RA Hus

 

Så svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här.
Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissAMAhus21@byggtjanst.se

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.
Vi är tacksamma för dina synpunkter, senast den 11 september 2020.

Martin Steno & Niklas Olars
Projektledare AMA Hus

Elin Swenning
Projektassistent Redaktionen AMA