Välkommen att svara på remissen inför ny AMA VVS & Kyl 16

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten. Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel.

Så svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här.
Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissamavvs@byggtjanst.se.

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.
Vi är glada för dina synpunkter senast den 30 juni 2015.

Bakgrund

AMA har sedan starten på 1950-talet uppdaterats i samarbete med branschen. Sedan 2007 uppdateras VVS & Kyl och övriga fackområden vart tredje år enligt ett rullande schema. Inför varje omgång utses en grupp utredare som alla är specialister inom sitt område. Tillsammans med egna nätverk har de den viktiga uppgiften att se över vad som behöver föras in, uppdateras och kanske strykas.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976.

Utredningsgruppen för AMA VVS&Kyl 16

Utredningsgruppen för AMA VVS & Kyl 16: Omar Ayedi, Helenius, Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Per Hindersson, Helenius, Linda Dorsander, Helenius, Leif Gustafson, Tyréns, Martin Brunnkvist, Svensk Byggtjänst, Mats Kjellberg, Exengo, Tord Ekberg, Helenius, Jan Fredriksson, egen konsult, Mats Eskilson, NCC, Sten Heidmark, Incoord, Johan Brock, Incoord, Thomas Thorin, WSP och Eva Eneström Schmied, Svensk Byggtjänst.

Foto: Anders Wester.