Bristande kommunikation kostar 32 miljarder

Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 32 miljarder per år. Det framgår av en undersökning från Svensk Byggtjänst.

Undersökningen har genomförts under våren 2014 och är nu sammanställd till en rapport. Det är en uppdatering av en motsvarande undersökning, som genomfördes 2007 med syfte att få en bild av kostnader och besparingsmöjligheter i samband med bristande kommunikation i byggprocesser.

Undersökningen avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Båda undersökningarna har genomförts med telefonintervjuer baserade på ett urval med 240 företag inom byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation som lyfts fram i undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer.

Läs hela rapporten