Välkommen till Byggkalendern!

TORSDAG 19 jan 2017
Miljösmarta materialval

Föreläsning som tar upp grundläggande och enkla sätt för att tänka miljösmart .

ONSDAG 18 jan 2017
Se helheten

Föreläsning som behandlar fyra olika trender och som tar upp både material och färg.

TORSDAG 8 dec 2016
Bostäder för alla - men hur? (Skellefteå)

Hur kan kommuner medverka till ett ökat bostadsbyggande? Målgrupper för seminariet är  ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen eller byggnadsnämnd, ledande tjänstmän inom samhällsplanering, exploatering eller planering.