Välkommen till Byggkalendern!

TISDAG 28 aug 2018
Trä & Teknik 2018

Trä & Teknik bjuder in till ett unikt tillfälle för alla som på något sätt arbetar med trä att uppdatera sig inom ny teknik, hitta de effektivaste lösningarna och få inspiration av hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på mark...

TORSDAG 6 sep 2018
Klimatanpassning 2018

Konferensen riktar sig primärt till de som arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i näringslivet. Primära målgrupper är personer som arbetar strategiskt eller fattar beslu...