Välkommen till Byggkalendern!

FREDAG 23 nov 2018
Hållbara hus i kalla klimat : Luleå

Lunchseminariet bygger på en helt nyskriven bok om hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Ulf Nordwall som arbetar med projektutveckling på Peab Sverige AB visar 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sveri...