Välkommen till Byggkalendern!

TISDAG 26 sep 2017
Elmia Park

Elmia Park är den ledande mässan för alla som äger, anlägger, renoverar och sköter grönt. Under tre intensiva mässdagar står växtkraft, anläggningskraft och attraktionskraft i centrum på Sveriges största branschmässa för grönytor och utemilj...

TISDAG 26 sep 2017
CBE Workshop: Vad menas med testbädd?

Under mötet kommer det presenteras tre olika testbäddar: en digital testbädd för att testa nya och befintliga standarder, metoder och processer; KTH live-in-lab – en testbädd för produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorerna och...