Välkommen till Byggkalendern!

TISDAG 23 jan 2018
Energidelkarationsdag 2018

Under konferensen får du ta du del av konkreta metoder för att effektivisera processen vid genomförandet av en energideklaration och praktiska tips som underlättar för dig i ditt yrkesliv. 

TISDAG 23 jan 2018
PBL - Effektivare Bygglovsprocess

På årets PBL-konferens får du tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och personer med liknande utmaningar för att kunna effektivisera din bygglovsprocess.

TISDAG 23 jan 2018
Park & Gata Stockholm

En fackmässa för att träffa leverantörerna på lunchmässa med inriktigtng på Park & Gata.