Byggkalendern november 2018

MÅNDAG 5 nov 2018
Hållbara hus i kalla klimat : Island

I denna bok och föreläsning får arkitekten komma till tals och berätta sin historia, just den arkitekt som ansvarat för utformningen i projektet och som haft en vision och eftersträvat att uppnå särskilda hållbara arkitektoniska kvaliteter. Förelä...

TISDAG 6 nov 2018
BBR-dag Malmö

Nära-nollenergikraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över vid årsskiftet. Och i våras släppte Boverket remissen med de stora skärpningarna som börjar gälla 2021. Här anges också de primärenergifaktorer som styr hur o...

ONSDAG 7 nov 2018
Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling

Konferensen vänder sig till aktörer inom landskapsplanering, brukande och ägande av mark- och vattenområden och förvaltning av naturresurser. De välkomnar också intresseorganisationer, ideella organisationer, entreprenörer, konsulter och näringsli...

TORSDAG 8 nov 2018
BBR-dag Stockholm

Nära-nollenergikraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över vid årsskiftet. Och i våras släppte Boverket remissen med de stora skärpningarna som börjar gälla 2021. Här anges också de primärenergifaktorer som styr...

TISDAG 13 nov 2018
BBR-dag Göteborg

Nära-nollenergikraven i BBR25 gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över vid årsskiftet. Och i våras släppte Boverket remissen med de stora skärpningarna som börjar gälla 2021. Här anges också de primärenergifaktorer som styr...

TISDAG 13 nov 2018
Con Tech Talks

ConTech talk är en mötesplats för ny teknik i byggbranschen. Följ med när Svensk Byggtjänst samlar representanter från startup-världen och den etablerade byggbranschen på Skyddsrummet i Stockholm!

FREDAG 23 nov 2018
Hållbara hus i kalla klimat : Luleå

Lunchseminariet bygger på en helt nyskriven bok om hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Ulf Nordwall som arbetar med projektutveckling på Peab Sverige AB visar 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sveri...

TISDAG 27 nov 2018
Frukostmöte CBE

Smarta elmätare gör det möjligt för boende att anpassa sin elkonsumtion för lägre elkostnad. Dr. Berndt Lundgren forskar om hur boende faktiskt utnyttjat möjligheterna med smarta elmätare och han kommer att presentera sin forskning och diskutera m...

TISDAG 27 nov 2018
Klimat- och Energikicken

En mässa om energi- och effekteffektivisering, omställning till klimatsmarta hem, hur man blir fossilfri och inte minst – Allmännyttans Klimatinitiativ.

TISDAG 27 nov 2018
Svenska Solelmässan

Svenska Solelmässan anordnas årligen av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi.Här samlas årligen Sveriges ledande företag inom solel, energilagring och miljöteknik samt fastighetsägare och...

ONSDAG 28 nov 2018
Smarta städer

Smarta städer är Sveriges viktigaste branschöverskridande mötesplats med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta/uppkopplade och hållbara städer! Här får du ta del av aktuella projekt, ny teknik, erfarenhetsutbyten och gemensamma initia...

FREDAG 30 nov 2018
eCarExpo 2018

Nyfikenheten för omställningen till ny teknik i trafiken växer i rekordfart och allt fler har redan köpt sin sista bil som drivs av fossil energi. eCar Expo samlar huvuddelen av marknadens alla laddbara bilar under ett enda tak, och kompletterar m...